Begrijp wat staatsregistratie is en waar het voor is

Het openen van een bedrijf is een complex proces vol bureaucratische problemen waarmee helaas elke nieuwe ondernemer te maken krijgt. Een daarvan is de MEI-staatsregistratie, een essentieel document voor sommige bedrijven, maar dat uiteindelijk wordt vergeten tussen alle vereiste documentatie.

De MEI-staatsregistratie bestaat uit een reeks van 9 cijfers en is een nummer dat wordt gebruikt om ICMS te verzamelen, waarmee de verkoop van fysieke producten wordt gereguleerd. Het is een document dat de functie heeft om de verkoop- of productfactuur (NF-e) uit te geven.

Daarom moeten zelfs e-commercebedrijven, die producten verkopen en een factuur moeten uitgeven, zich registreren. Wil je er meer over begrijpen? Blijf lezen!

Wat is het doel van de MEI-staatsregistratie?

De MEI-staatsregistratie heeft tot taak de belasting op het verkeer van goederen en diensten (ICMS) te innen en de productfactuur (NF-e) uit te geven. Afhankelijk van de grootte van de onderneming, krijgt de verantwoordelijke een nummer dat lijkt op een CNPJ, waardoor uw bedrijf wordt geregulariseerd volgens de regels van de Federale Belastingdienst.

Wanneer een onderneming wordt geopend, moeten de verantwoordelijken het ICMS verzoeken om te worden geregulariseerd bij openbare instanties. De registratie van de MEI State Inscription (of IE) is de verantwoordelijkheid van de staten en aangezien elke federatie zijn eigen ICMS-wetgeving heeft, kunnen er enkele variaties zijn in de vereiste van dit nummer, afhankelijk van de regio.

A MEI staat registratie moet worden aangevraagd op de locatie waar het hoofdkantoor van uw bedrijf is gevestigd. Ongeacht de staat heeft het nummer echter altijd 9 cijfers, die enige informatie vertegenwoordigen:

 • De eerste 2 cijfers geven de registratiestatus aan. Dat wil zeggen, de staat van het hoofdkantoor van het bedrijf;
 • De volgende 6 cijfers zijn de registratienummers van elk bedrijf;
 • Het laatste cijfer is de verificateur of het controlecijfer, dat wordt gebruikt om te verifiëren dat het IE-nummer authentiek is.

Ondanks dat het essentieel is voor bedrijven om ICMS af te trekken en te innen, is IE niet verplicht voor alle bedrijven. Deze belasting is alleen vereist voor bedrijven die fysieke producten verkopen of die intercity- en interstatelijk vervoer gebruiken.

Dus, ongeacht de sector waarin het actief is, als een bedrijf dergelijke activiteiten uitvoert, moet het verplicht een staatsregistratie aanvragen bij de MEI – of het nu gaat om een ​​bedrijfstak, een detailhandelaar of zelfs een e-commerce.

Virtuele winkels die geen fysieke producten verkopen – zoals platforms voor het verkopen van cursussen – hebben op hun beurt geen IE nodig. Wel moeten ze het Gemeentelijk Inschrijvingsbewijs (IB) aanvragen, dat komt later aan de orde.

Nu u weet wat MEI-staatsregistratie is, leest u verder om te zien hoe u er een kunt aanvragen:

Hoe en waar kan ik de staatsregistratie krijgen?

Allereerst is een van de voorwaarden voor het afgeven van de MEI-staatsregistratie het hebben van een CNPJ, aangezien dit een van de gegevens is die vereist zijn tijdens de IE-aanvraag. Het proces is echter eenvoudig en kan volledig online worden gedaan, via de website van het Secretariaat van Financiën (SEFAZ) van elke staat.

Bij toegang tot het SEFAZ-portaal van de overeenkomstige staat zal de ondernemer in het algemeen de link vinden die naar de registratiepagina leidt, waar om informatie wordt gevraagd, zoals:

 • RG;
 • CPF;
 • CNPJ of individueel micro-ondernemerscertificaat;
 • Bewijs van bedrijfsadres;
 • Bewijs van adres van de woonplaats van de aanvrager;
 • Eigendomsfoto’s;
 • Zakelijke licentie;
 • Geldige email.

Zoals u kunt zien aan de hand van de gevraagde gegevens, kunt u uw MEI-staatsregistratienummer pas afgeven wanneer alles in uw bedrijf is geformaliseerd en geregulariseerd.

Bovenstaande informatie is algemeen en kan per federatieve eenheid verschillen, aangezien zij bevoegd zijn om de processen volgens hun eigen regels uit te voeren. Daarom is het belangrijk om de informatie op het SEFAZ-portaal te raadplegen van de staat waarin het bedrijf zal worden geopend.

Na het indienen van het verzoek bij het ministerie van Financiën, is de volgende stap wachten tot het verzoek wordt ingewilligd. De deadline wordt bepaald door SEFAZ en kan per staat verschillen.

En hoe weet u het nummer van de staatsregistratie? Bekijk nu de stappen om uw IE te raadplegen.

Raadpleeg de Rijksregistratie

Aangezien het ICMS via de staatsinschrijving wordt verzameld, is het document essentieel om legaal te handelen met betrekking tot het belastingstelsel. Bovendien kunnen alleen bedrijven die eigenaar zijn van het IE elektronische facturen uitgeven en een reeks andere bewerkingen uitvoeren, zoals interstatelijk vrachtvervoer in het geval van productverkoop.

Daarom is het belangrijk om te weten hoe u uw Aanvraag kunt raadplegen. Controleer het stap voor stap:

 • Ga eerst naar de website van Sintegra die verantwoordelijk is voor informatie over operaties tussen staten met goederen en diensten;
 • Selecteer vervolgens de staat waar uw bedrijf is gevestigd;
 • Voer de gevraagde gegevens in op de geselecteerde Sefaz-pagina;
 • Binnenkort wordt u doorgestuurd naar uw IE.

Het document bevat zeer specifieke informatie over uw bedrijf, van operationele problemen tot het bedrijfsadres. Dus als er gegevens veranderen, is het belangrijk om dit in de staatsregistratie te melden, zodat er geen problemen zijn. Daarom is het periodiek raadplegen van uw MEI-staatsregistratie essentieel om verstoringen in uw bedrijf te voorkomen.

Het openen van een bedrijf is een complex proces vol bureaucratische problemen waarmee helaas elke nieuwe ondernemer te maken krijgt. Een daarvan is wat staatsregistratie is, een essentieel document voor sommige bedrijven, maar dat uiteindelijk wordt vergeten tussen alle vereiste documentatie.

Welke bedrijven hebben staatsregistratie nodig?

Net als bij andere soorten bedrijven, kan de MEI in sommige gevallen zijn vrijgesteld van de ICMS-heffing en dus van de staatsregistratie. De micro-ondernemer die diensten levert of cursussen of digitale producten verkoopt, is vrijgesteld van deze registratie.

Maar zelfs als ze geen staatsregistratie nodig hebben, hebben deze micro-ondernemers de gemeentelijke registratie nodig om de dienstenbelasting (ISS) te betalen en een servicefactuur (NFS-e) uit te reiken.

Aan de andere kant zijn micro-ondernemers die fysieke producten verkopen of werken met de industrie en transport verplicht om een ​​staatsregistratie in te dienen – en voor dit bedrijfsmodel is het uitgifteproces anders.

In het geval van MEI wordt de staatsregistratie automatisch afgegeven wanneer een operatie waarop ICMS wordt geheven, wordt toegevoegd aan de CNPJ van het bedrijf. Voor micro- en kleine bedrijven is het proces hetzelfde als hierboven beschreven, waarbij de EI moet worden aangevraagd op het SEFAZ-portaal op het moment dat het bedrijf wordt geopend.

Nu volgt het opvragen van het MEI-staatsregistratienummer dezelfde procedure als voor andere bedrijven. Ga gewoon naar de website van het ministerie van Financiën en geef het CNPJ-nummer door.

U kunt het verschil tussen de staatsregistratie en andere vereiste registraties van bedrijven al begrijpen, toch? Om het onderwerp verder te verduidelijken, bekijk de belangrijkste verschillen tussen de EI en de belangrijkste soorten registraties.

Hoe werkt de belastinginning in Brazilië?

Deze twijfel kan worden verklaard door de complexiteit van de belasting- en belastingstelsels in Brazilië, waarin de inning van belastingen in drie gevallen is verdeeld:

 1. Federatie: die onder andere de inkomstenbelasting berekent;
 2. Staten: die de belasting op het verkeer van goederen en diensten (ICMS) en andere staatsbelastingen heffen;
 3. Gemeenten:, die verantwoordelijk zijn voor de belasting op diensten van welke aard dan ook (IVB) en andere gemeentelijke belastingen.

Hoewel de CNPJ wordt belast en geheven door de federale overheid, is het voor sommige bedrijven niet voldoende. Bedrijven die de betaling van ICMS vereisen, moeten bijvoorbeeld de staatsregistratie van de MEI uitvoeren, aangezien het de staten zijn die toezicht houden op de betaling van deze belasting.

Het niet op tijd betalen van belastingen kan leiden tot boetes en andere sancties, die uw activiteiten kunnen destabiliseren.

Verschillen tussen staatsregistratie en CNPJ

Er is een vraag die dit onderwerp doordringt. En daarom stellen veel aspirant-micro-ondernemers de volgende vraag: is de MEI-staatsregistratie hetzelfde als een CNPJ?

Hoewel ze vergelijkbaar zijn en kunnen worden verward, hebben de Staatsregistratie en de CNPJ verschillende doelen en zijn ze daarom niet uitwisselbaar. De CNPJ is een soort CPF voor bedrijven, en de afwezigheid ervan betekent dat de onderneming voor de Federale Belastingdienst niet bestaat.

Net als de CNPJ is de Staatsregistratie van de MEI een hulpmiddel om uw bedrijf te reguleren voor de toezichthoudende instanties. In het eerste geval is het aan de Federatie om de status van de CNPJ te controleren; in het tweede geval ligt de verantwoordelijkheid bij de staten.

Met de CNPJ betaal je dus belastingen en waarborg je rechten op federaal niveau. Zo draagt ​​de ondernemer bij inschrijving bij aan de INSS, wat gevolgen heeft voor het pensioen. Bovendien verleent de registratie rechten zoals moederschaps- en ziekte-uitkeringen, naast andere garanties die door de federale overheid ter beschikking worden gesteld.

Meer dan dat, de CNPJ is het register dat de activiteiten van uw bedrijf regelt, en het is daarom essentieel dat elk bedrijf een CNPJ heeft. De MEI-staatsregistratie is op zijn beurt alleen vereist voor bedrijven die fysieke producten verkopen, zowel in een fysieke winkel als online, en intercityvervoer uitvoeren. Inclusief, om de IE aan te vragen, is het noodzakelijk om te worden geregulariseerd voor de federale belastingdienst – dat wil zeggen, het is noodzakelijk om CNPJ te hebben.

Verschillen tussen staatsregistratie en gemeentelijke registratie

De MEI-staatsregistratie lijkt ook erg op de gemeentelijke registratie, wat degenen die niet bekend zijn met het onderwerp in verwarring kan brengen. De verschillen zijn echter goed afgebakend en eenvoudig te begrijpen.

Wanneer een bedrijf de EI aanvraagt, doet het dit om verantwoording af te leggen aan de deelstaatregering en is het alleen verplicht voor bepaalde activiteiten. In het geval van de Gemeente is registratie altijd verplicht en ligt de verantwoording bij het Stadhuis.

De belangrijkste functie van de Gemeentelijke Registratie is het toezicht houden op bedrijven en zelfstandigen met betrekking tot de inning van ISS, een belasting die wordt geheven op het verlenen van diensten in het algemeen, ook als de dienst in een andere stad of staat is verricht. De MEI-staatsregistratie int op zijn beurt belastingen op fysieke producten en intercity- of interstatelijk transport.

In sommige gevallen moet het bedrijf dus beide registraties aanvragen. Als een digitaal marketingbedrijf bijvoorbeeld ook fysieke producten verkoopt, zoals boeken of tijdschriften, moet het zowel gemeentelijke als staatsregistratie aanvragen. Op deze manier kan het merk zowel de servicefactuur als de productfactuur voor klanten uitgeven.

Omdat het een gemeentelijk document is, kan de IM per gemeente verschillen – zowel wat betreft de aanvraag als het aangerekende bedrag. Om te weten te komen hoe u de inschrijving kunt verkrijgen en raadplegen, kunt u het beste contact opnemen met de gemeentelijke instantie die dit document afgeeft, dat ook per stad kan verschillen.

Hulp nodig bij het vereenvoudigen van de beheerroutines van uw bedrijf? A heeft de ideale oplossingen voor alle soorten bedrijven en een gekwalificeerd team om ondernemers te helpen. Neem contact op en vraag een service aan.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *