Definitie en toepassingen

Wat is een toverstaf? Wat heeft dat met het eenlijnssysteem te maken? In dit artikel leggen we u graag uit wat staffuncties per definitie zijn en welke voordelen ze bieden voor uw bedrijf. Waar het verschil met het meerlijnsysteem zit, kunt u hier ook ontdekken.

Staflijnsysteem – definitie


Het personeelslijnsysteem staat aan Lijnstelsel met staffunctieswaartoe dient hiërarchisch de structuur van een bedrijf weergeven. Er moeten verantwoordelijkheidsgebieden en competenties in een bedrijf zijn structuur, organiseren en overzichtelijk gerangschikt in een organigram voor alle betrokkenen verbeelden. Dit kan vervolgens worden gebruikt om gespecificeerde delegatie- en rapportagepaden te definiëren.

individuele posten staven toegewezen om beter te werken met toenemende complexiteit. Zo ontstaan ​​specialistische functies op specifieke onderwerpen en in sommige gevallen hele afdelingen. Hiervoor kan het éénlijnssysteem eenvoudig worden uitgebreid met personeelsfuncties tot een personeelslijnsysteem.

Voor de juiste Overzicht het bedrijf kan zijn organisatiestructuur altijd eenvoudig presenteren met een projectorganisatieschema.

Gegeneraliseerde en gespecialiseerde stafeenheden


Informatieverwerving, -verwerking en -overdracht – dit zijn de drie meest relevante taken die een staffunctie van de staflijnorganisatie moet vervullen. Ze helpt de bedrijfsleiding om met haar informatie aan de slag te gaan. De staffuncties van een bedrijf kunnen in twee verschillende worden verdeeld:

Gegeneraliseerde stafbureaus

assistenten van het management zijn het beste voorbeeld van een veralgemeende staffunctie. Jouw taken bestaan ​​uit het voorzien van kwantiteit aan de bedrijfsleiding en de lijnautoriteiten verlichten.

Gespecialiseerde staffuncties

advocaten hebben speciale expertise en dit kan doorslaggevend zijn voor besluitvormingsprocessen. Gespecialiseerde staffuncties zijn daar dus een voorbeeld van professionele hulp voor de superieuren en ook voor de lijninstanties.

Toepassingsgebieden van het notenbalksysteem


De twee bekendste voorbeelden van staffuncties zijn in de hiërarchische organisatie van de politie en bij Leger vinden. Buiten militaire structuren kan het staflijnsysteem echter ook nuttig zijn.

Zeker in grote bedrijven is dat logisch competenties verder uitsplitsen en zo de staffuncties voor de betreffende bedrijfsleiding ontlasten. Met een indirecte beslissingsbevoegdheid beslissers kunnen worden ondersteund.

In de praktijk betekent dit dat de experts specialisaties en specifieke kennis hebben Suggesties ontwikkelen voor de verantwoordelijken, die het vaak overnemen. Dit kan het geval zijn op de volgende afdelingen:

  • menselijke hulpbronnen
  • bedrijfsplan
  • Juridisch adviseur en functionarissen voor gegevensbescherming
  • interne audit

Het is niet altijd gemakkelijk Overzicht om alle lopende projecten bij te houden en daarom is het ook uitermate belangrijk om altijd de juiste tools bij de hand te hebben. Met de projectbeheersing kunnen alle bevoegdheden overzichtelijk worden verdeeld. Tegelijkertijd kunt u altijd de actuele status van een project zien.

Systeem met meerdere lijnen versus personeelslijnsysteem


In de enkellijns systeem En personeelslijn systeem Er zijn er geen meervoudige ondergeschiktheid. Dit betekent dat er altijd maar één leidinggevende of de lijnautoriteiten zijn die de beslissingen kunnen nemen. Bij het meerlijnsysteem is dit anders, omdat hier sprake is van het fenomeen van meervoudige ondergeschiktheid. Wat dat precies inhoudt, leggen we hier graag kort uit.

De verschillen met het meerleidingsysteem

In de meervoudige ondergeschiktheid een enkele werknemer kan dus meerdere directe leidinggevenden hebben. Individuele afdelingen voor de uitvoering van taken overlappen elkaar en met het organigram van het meerlijnsysteem kunnen complexe structuren beter worden weergegeven.

In het meerlijnsysteem is er korter communicatie kanalen dan in de staflijnorganisatie. Beslissingen kunnen via korte officiële kanalen worden genomen en meerdere instanties in de hiërarchische keten hoeven niet eerst in gang te worden gezet.

Bij het plaatsen van de bestelling is er meerlijnig systeem er is veel expertise, maar dat kan ook conflicten komen omdat de beslissingsbevoegdheden en bevoegdheden niet duidelijk zijn zoals in de staforganisatie.

Wanneer is welk systeem voordelig?

Het meerlijnsysteem is flexibeler En dynamischer. Door de complexiteit is er echter altijd een risico op conflicten. Met een simpele hiërarchische basisvorm kan een bedrijf toch anders zijn dimensies gestructureerd zijn. Dit betekent dat meerdere rapportages kunnen worden toegepast op wereldwijde bedrijfsstructuren op basis van verschillende markten handeling.

Als een organisatie is aangestuurd in een éénlijnssysteem, is het voordelig om personeel in te zetten dat grotere en complexere ontwikkelingen in het bedrijf kan opvangen. Sta het personeel toe adviserend expertise en expertise zonder de vorm van de bedrijfsorganisatie volledig te veranderen.

Voor- en nadelen van het personeelslijnsysteem


De structuur van de staffuncties in het bedrijf biedt zowel voor- als nadelen door het ontlasten van de lijnautoriteiten. Hier vind je de karakteristieken voor-en nadelen van de verdere ontwikkeling van het eenleidingsysteem.

Voordelen

Naar de voordelen van personeelslijn systeem hoorde dat alle medewerkers nog maar één leidinggevende hebben. De besluitvormingsprocessen blijven behouden en de orderplaatsing door de lijninstanties blijft ongewijzigd.

De staffuncties van de staflijnorganisatie hebben daarmee de functie van afvoer En specialisatie voor de overeenkomstige regelexemplaren. Beslissingen en denkwijzen hebben zo’n kort systeem en er is geen risico dat mensen hun competentie overschrijden.

Dat is waarschijnlijk het grootste voordeel van de staflijnorganisatie beslissingen worden gemaakt op basis van professionele expertise. In het eenlijnssysteem ontbreekt vaak de knowhow van de verantwoordelijken en in het staflijnsysteem kunnen stafafdelingen de betreffende lijninstanties aansturen professioneel geluid adviseren over de specifieke vraagstukken.

Nadelen

Natuurlijk kent de staflijnorganisatie net zoveel nadelen als elke andere organisatorische structuren. Dit omvat vooral het indirecte invloed door een staf over beslissingen, door hun expertise en informatie.

De opstelling van staven van het notenbalksysteem kan ook hoog zijn Kosten want de stafafdelingen hebben vaak specifieke kennis die dienovereenkomstig wordt beloond. Een ander nadeel is dat leidinggevenden hun beslissingen kunnen delegeren aan een staffunctie.

Nadelen die enorme invloed hebben zijn dat ook Vertragen van de besluitvormingsprocessen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan transparantie langs de lijnen wanneer beslissingen worden genomen in de vorm van stafafdelingen. Dat kan snel gebeuren missend werknemers motivatie leiden.

Handige tools voor de organisatie van de staflijn


Zodat de verschillende expertcommissies in de bestelling plaatsen Mensen en projecten niet uit het oog verliezen binnen het personeelslijnsysteem is het projectmanagement van voor alle gevallen van groot voordeel.

Met duidelijk verdeelde bevoegdheden en bevoegdheden, na de totstandkoming van de project Plan de project volgen direct beginnen. Alle informatie op kan worden ingezien door de bevoegde autoriteiten. Zo kunnen alle stafafdelingen en leidinggevenden de status van zaken inzien en automatisch heldere projectevaluaties laten ontstaan.

Onze webgebaseerde tool voor projectbeheer kan altijd en overal worden gebruikt. Ontdek nu de vele voordelen voor staffuncties en de staflijnorganisatie. Test eenvoudig en vrijblijvend de 14 dagen test probeerversie en ontdek de vele mogelijkheden van voor u en uw bedrijf!

Conclusie


De structuur van enkellijns systeem aangevuld met het nodige uitvoerende afdeling – dus je zou vooral de personeels organisatie of dat personeelslijn systeem beschrijven. De introductie van een staffunctie in het bedrijf geeft overzicht en vergroot de aanwezige kennis aanzienlijk. Dit ontlast vooral de besluitvormende lijnautoriteiten.

In de staflijnorganisatie zijn er echter niet alleen positieve neveneffecten, maar ook enkele nadelen die worden veroorzaakt door de staffuncties. Het meerlijnsysteem kan bijvoorbeeld nog beter mee werken complexiteit omgaan dan de introductie van een stafeenheid zou kunnen.

Vertrouw op jezelf en je vaardigheden en krijg jezelf digitale ondersteuning van handige tools om alle projecten en processen in het bedrijf niet uit het oog te verliezen!

De tijd moet goed worden gepland. Als jonge moeder en filosoof houd ik me bezig met het belang van tijd en de invloed die het heeft op ons dagelijks werk. Om de perfecte balans tussen werk en privé te vinden, schrijf ik graag over de onderwerpen arbeidspsychologie en projectmanagement. Want het perspectief vanuit de geesteswetenschappen kan je goed van pas komen!

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *