Een AI-strategie voor organisaties ontwikkelen: een perspectief

Benjamin Franklin zei ooit dat als iemand niet plant, hij gewoon van plan is te mislukken. Deze uitspraak geldt ook in organisaties. Gezien de hoeveelheid complexiteit die een bedrijf dagelijks opereert, wordt het belang van strategie viervoudig. Strategie drijft een organisatieontwerp en blijft manieren herdefiniëren om de uiteindelijke zakelijke doelstellingen te bereiken. Daarom betrekken alle bedrijven zich proactief bij het definiëren van gerichte strategieën die als leidraad voor het bedrijf dienen. Een grondig bestudeerde en goed geplande strategie leidt tot de duurzaamheid en het succes van de organisatie.

Elke organisatie maakt haar strategie na analyse van de volgende gebieden:

1. Wedstrijden
2. Doelmarkt
3. Bedrijfsplan

De strategieën fungeren niet alleen als blauwdruk voor de organisatieprocessen, maar worden ook gebruikt om de huidige prestaties van de organisatie af te zetten tegen voorspellingen. Een efficiënte bedrijfsstrategie stelt bedrijven dus in staat om de veranderingen van tevoren te voorspellen en er efficiënt aan te voldoen.

Strategie voor een AI-gedreven organisatie

Wanneer bedrijven gericht zijn op innovaties, wordt de noodzaak om flexibel genoeg te zijn om zich aan te passen aan veranderingen onontbeerlijk. Een organisatie die van plan is te investeren in Artificial Intelligence, moet nadenken over het grondig uittekenen van haar AI-strategie.

In eerste instantie moet de organisatie nadenken over de bestaande use-cases van kunstmatige intelligentie om prioriteit te geven aan hoe ze AI in de workflow willen integreren. Enkele manieren om dit te doen zijn de volgende:

  • Ontwikkeling van geavanceerde producten met behulp van AI
  • Ontwikkeling van geavanceerde diensten met behulp van AI
  • Verbetering van bestaande bedrijfsprocessen
  • Automatisering van repeterende taken binnen de organisatie
  • Automatisering van productieprocessen

Als u van plan bent om in meerdere AI-projecten te investeren, rangschik ze dan op basis van hun prioriteit.

Ten tweede, middelen investeren in de identificatie van transversale problemen van AI-toepassingen. Hier is de AI-strategie onderverdeeld in vaardigheden en technologie. Het doel is om activiteiten, uitdagingen, doelen en thema’s te observeren die identiek zullen zijn in alle use-cases van AI.

Vervolgens komt de strategie met betrekking tot gegevens. AI-onderwijs benadrukt het belang van data en waarom het cruciaal is voor data-engineers om aan schone en up-to-date data te werken. Deze stap wordt sterk beïnvloed door de prioriteiten die u stelt voor AI. Zo wordt het voor besluitvormers verplicht om goed naar hun AI-prioriteiten te kijken en vervolgens dienovereenkomstig de datastrategie te bepalen.

Nadat de datastrategie is afgerond, moet het team de juridische en ethische kwesties met betrekking tot kunstmatige intelligentie. Aan elke use-case van AI zijn enkele van de andere problemen verbonden. Daarom moet het team deze gelegenheid aangrijpen om ze te identificeren en eraan te werken. Beschouw gegevensprivacy als voorbeeld. Iedereen weet hoe gevoelig gegevens kunnen zijn; dus moet u ervoor zorgen dat de verzamelde gegevens sterk beveiligd zijn.

Volgende komt het identificeren en ontwerpen van infrastructuur. Hier moet het team nadenken over de technische vereisten en de uitdagingen die in AI-use-cases zullen voorkomen. Probeer in deze stap de volgende vier gegevenslagen te overwegen en de technologie te bepalen die voor die laag nodig is:

  • Inzichten verzamelen uit data

Een van de meest essentiële onderdelen van de strategie voor kunstmatige intelligentie is het bepalen van de capaciteit en vaardigheden. De grootste obstakels waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het integreren van AI in hun bedrijfsprocessen is de gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Hoewel AI-onderwijs groeit, zijn AI-vaardigheden beperkt tot enkele experts. Er is een handvol AI-professionals die AI-onderzoek kunnen toepassen op AI-toepassingen. Bovendien zijn er volgens de ‘Global AI Talent Whitepaper’ slechts 300.000 AI-onderzoekers en praktijkmensen beschikbaar. Daarom wordt het verplicht voor organisaties om het beste talent aan te nemen dat hen zal helpen om AI op een ideale manier in te zetten. U kunt er ook voor kiezen om samen te werken met een AI-provider in plaats van al het werk intern te doen. Deze keuze moet echter met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt.

De volgende en laatste stap is de implementatie van AI. In deze stap van de AI-strategie moet u alle vereisten en uitdagingen identificeren die zich kunnen voordoen tijdens de implementatiefase van het project. Het doel hier is om voorbereid te zijn om met de wegversperringen om te gaan, en zo te zorgen voor de levering van exacte AI-doelstellingen.

Moet vaardigheden hebben om een ​​duurzame AI-strategie op te bouwen

Naast de diepgaande kennis van AI en de gerelateerde onderwerpen, moet je een scherp waarnemer zijn bij het bouwen van een duurzame AI-strategie. Aangezien AI bekend staat om het veroorzaken van verstoringen, kan het bij slecht gebruik enorme verliezen veroorzaken. Hieronder volgen de vaardigheden die u moet hebben:

  • Geavanceerde analytische kennis

Conclusie

AI staat bekend om het brengen van revoluties. Wanneer een organisatie besluit om AI in haar bedrijfsprocessen op te nemen, moet ze change management doorlopen. AI-strategie draait om het identificeren, bepalen en voltooien van alle veranderingen die nodig zijn in verschillende stappen van AI-implementatie. Of het AI-project nu taken of productieprocessen automatiseert, het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de menselijke hulpbronnen. Daarom moeten alle gedachten worden gericht op het zien van alle veranderingen die zullen plaatsvinden en hoe ermee om te gaan. Zorg ervoor dat de AI-strategie een 360-gradenoverzicht dekt van de impact van AI-projecten op de organisatie en haar mensen. Ga altijd strategisch om met veranderingen, vooral wanneer de verandering plaatsvindt als gevolg van AI.

Volgens het Future Workplace-rapport van Oracle 2019 zei ongeveer 64% van de mensen dat ze eerder geneigd waren robots te vertrouwen dan managers voor advies. Ook verwelkomden ze AI in HR-systemen van harte ten gunste van niet-vooringenomen beslissingen. AI-systemen zijn sneller en in staat om snel beslissingen te nemen door rekening te houden met de gegevens die zelfs de menselijke recruiters niet met die snelheid kunnen evalueren.

Een enquête van Korn Ferry meldde dat ongeveer tweederde, ofwel 63% van de experts op het gebied van talentacquisitie, gelooft dat AI ingrijpende veranderingen heeft aangebracht in de manier waarop hun bedrijven rekruteringen uitvoeren. Voor ongeveer de helft van de respondenten hebben sinds de introductie van AI meer bekwame en getalenteerde kandidaten de functies op de werkvloer ingevuld.

De rol van AI in het wervingsproces

Ongetwijfeld is AI succesvol geweest in het creëren van impactvolle oplossingen op verschillende gebieden van werving. Het heeft ook de HR-processen vereenvoudigd en rekrutering veel gemakkelijker gemaakt dan vroeger. De belangrijkste use-cases van werving waarbij AI succesvol is gebleken, zijn:

1. Inkoop

AI is een krachtige tool die het sourcingproces van kandidaten kan automatiseren door databases te schrappen om de ideale kandidaten voor vacatures te vinden. Door middel van een real-time feedbacksysteem kan AI in HR de ervaringen van kandidaten opbouwen en hen tijdige updates geven over de voortgang van de werving via recruiter-chatbots. Dit is een grote opluchting voor de kandidaten, want er is geen ruimte voor enige frustratie bij de kandidaten

Er zijn ook intelligente tools om te helpen bij het ontdekken van kandidaten, wat de moeite en tijd kan besparen die aan het eind van het team nodig is. Bedrijven zoals Vodafone gebruiken door AI geactiveerde software om de sollicitaties te vinden en te screenen en de kandidaten gemakkelijker toegang te geven tot hun talentenpool.

2. Screening

CV-screening is afgestemd op de geautomatiseerde oplossingen die worden geboden door door AI aangedreven systemen. Hiermee kunnen AI-vaardigheden worden gebruikt voor een onbevooroordeelde beoordeling van kandidaten. Door datagestuurde en volledig objectieve inzichten te bieden, kunnen AI-systemen menselijke vooringenomenheid bij het screenen en het vinden van de juiste fit voor het bedrijf met succes uitbannen.

Volgens de rapporten van HR-technologen vindt ongeveer 46% van de wervingsmanagers het moeilijk om gekwalificeerde leads te verwerven. Met AI-aangedreven softwaretools zoals LinkedIn Recruiter kunnen ze echter eenvoudig hun talentenpool inkorten om op de cv’s te komen met onbevooroordeelde screening.

3. Interviews

Bedrijven evolueren naar het implementeren van op AI gebaseerde rekruteringstools om de automatisering van interviews en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. AI kan de gezichtsgebaren en de stemmodulaties van de kandidaten grondig analyseren om hun persoonlijkheidskenmerken te identificeren.

Merken zoals Facebook, Google en Apple gebruiken door AI geactiveerde video’s als hun wervingstools. Unilever rekruteert jaarlijks meer dan 30.000 mensen en verwerkt gemiddeld 1,8 miljoen of meer sollicitaties. Ook de door hen afgenomen video-interviews worden beoordeeld door Machine learning-algoritmen. Met NLP- en lichaamstaal-identificatietechnieken bepaalt de AI of iemand goed bij de functie past.

Vooringenomenheid in het wervingsproces

Onbewuste vooringenomenheid verwijst naar de snelle automatische gedachten die mensen gebruiken om snel tot een beslissing te komen. Dit is natuurlijk en iedereen is er vatbaar voor. De onbewuste vooringenomenheid maakt wervingspraktijken oneerlijk.

Verschillende studies en rapporten hebben de feiten in twijfel getrokken en onthuld over onbewuste vooringenomenheid die tegen de kleine secties, bejaarde arbeiders en vrouwen werd geschoten.

Traditionele wervingsmechanismen waren pathetisch bevooroordeeld. Dit komt omdat de rekruteerders mensen waren, en het ligt voor de hand dat menselijke rekruteerders een bepaalde gunst of steun hebben voor een persoon of groep personen.

De komst van op AI gebaseerde rekruteringstools op de markt heeft verlichting gebracht in de HR-sector. Een schokkend feit was echter dat de door Amazon gebouwde rekruteringsengine kort na de lancering stopte met werken. Dit kwam doordat hun algoritmen voor machine learning niet van vrouwen hielden en meer de voorkeur gaven aan mannelijke kandidaten.

Afgezien van dergelijke bevooroordeelde AI-engines, blijven de AI-gestuurde rekruteringstools de rekruteringsindustrie domineren met het gemak van sourcing, screening, sollicitatiegesprekken en alle gerelateerde activiteiten die verband houden met rekrutering.

Gebruik van AI tegen de vooringenomenheid bij rekrutering

ModernHire had een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar het effect van AI op de wervingsprocessen en gerelateerde informatie. Gebleken is dat wanneer de actieve werkzoekenden in aanmerking worden genomen, 44% van hen de ergste vormen van discriminatie had ervaren tijdens het zoeken naar een baan. Ze zeiden ook dat ze geloven dat AI veranderingen kan brengen in deze onbevooroordeelde wervingsprocedures.

Ongeveer 56% van deze respondenten zei dat de AI-systemen minder bevooroordeeld zouden zijn in vergelijking met de menselijke recruiters. Ongeveer 49% van hen zei dat AI de kansen om aangenomen te worden kan vergroten.

Zowel de recruiters als de kandidaten geven er de voorkeur aan om op AI gebaseerde systemen te gebruiken om vooroordelen weg te nemen en de diversiteit op de werkplek te vergroten. AI-systemen kunnen bepaalde problemen bij het aannemen van personeel oplossen en kunnen worden gebruikt om ongewenste vooroordelen uit de processen te bannen.

Voordelen van AI in het wervingsproces

AI-gestuurde systemen kunnen de kandidaten en organisaties op de volgende manieren ten goede komen met efficiënte processen:

  • Creëer consistentie in het wervingsproces door automatisering en rechtvaardigheid bij het aannemen van personeel.
  • Onpartijdige beoordeling van kandidaten over de juiste en professionele beoordeling.
  • Verbeter de ervaring van kandidaten door ze meer prestatievermogen te geven.
  • Bespaar de tijd van recruiters en kan zich ontdoen van repetitieve taken.
  • Maak assessments, profielanalyse en aanwerving eenvoudig.

Afronden

Ongetwijfeld kan AI de onbewuste vooroordelen uit wervingsprocessen wegnemen en ze sneller en soepeler laten verlopen. Ook al bestaan ​​er bepaalde AI-tools met enkele tekortkomingen, deze kunnen eenvoudig worden verholpen. De AI-ontwikkelaars zijn toegewijd om de beste AI-tools te bieden voor probleemloze werving met hun diepgaande kennis, AI-vaardigheden en AI-certificeringen.

De AI-tools kunnen goed worden ontworpen om aan uw specifieke vereisten en specificaties te voldoen. De AI-software is getraind om menselijke gedragspatronen te herkennen, zodat ze menselijke activiteiten, gebaren en dergelijke goed kunnen analyseren.

Hoewel AI-systemen enorm zijn gegroeid, hebben ze menselijke tussenkomst niet volledig vervangen. Door AI aangedreven systemen werken alleen onder menselijk toezicht. Naast AI kun je ook menselijk oordeel en inzichten gebruiken om te beslissen over het verbeteren van de HR-processen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *