Goed presterende teams vereisen een hoge mate van inzet van alle teamleden

Teambetrokkenheid zit in het slop? Wil het team zich niet verder ontwikkelen?

Nee, dat hoeft niet zo te zijn: er kunnen veel redenen zijn waarom teamleden zelden of nooit Teampact-enquêtes invullen. Het is belangrijk om de redenen en oorzaken te achterhalen en te begrijpen waarom het team niet deelneemt aan het onderzoek. Nogmaals, de eerste stap is om het probleem onder ogen te zien en gemeenschappelijke oorzaken ervoor te identificeren.

Wat is een participatiegraad?
De informatie over “mate van deelname” geeft informatie over hoeveel teamleden de enquête in de respectievelijke of huidige periode hebben ingevuld. De participatiegraad kan variëren van “zeer laag” tot “zeer hoog”. Hoe meer teamleden de wekelijkse enquête hebben ingevuld, hoe groter de participatiegraad van het team. Alleen als alle teamleden de enquête invullen, vertegenwoordigen de Teampact-gegevens het hele team. Hier vind je de informatie in Teampact:

Haufe Teampact: Mate van participatie

Waarom participeren de teamleden maar in beperkte mate?

Er kunnen verschillende oorzaken of redenen zijn voor een lage betrokkenheid van teamleden. Ten eerste kunnen tijdelijke en/of contextgebonden factoren zoals afwezigheden, vakantietijd, overbelasting of bijvoorbeeld bij Teampact de “herinnering in de prullenbak” voor een lage of fluctuerende inzet zorgen. Als de inzet echter laag is, niet alleen vanwege de huidige situatie, kunnen er volgens het ijsbergmodel vele andere redenen zijn. Er is misschien geen teamleider (zoals we ze noemen: team-enablers) die teamkwesties aanstuurt en het kader voor teamontwikkeling bepaalt. Het vraagt ​​de inzet van de teamleden om zich als persoon en als team samen te willen ontwikkelen en het vermogen van het team en de leden om op zichzelf te kunnen reflecteren. Het kan ook zijn dat de randvoorwaarden niet door de organisatie worden gegeven voor verdere ontwikkeling op teamniveau en op individueel niveau. Dit betekent dat de leiding en/of de organisatie ontwikkeling niet promoot, ondersteunt en voorbeeld geeft. Daarnaast wordt gezamenlijke ontwikkeling als team vaak als prioriteit 2 geclassificeerd vanwege een hoge werkdruk en hoge druk in het dagelijks leven. En dat terwijl teamontwikkeling zo belangrijk is voor een succesvolle samenwerking en persoonlijke voldoening in het werk.

De wekelijkse enquêtes kunnen al als een last worden ervaren, omdat de teamleden naast de andere taken geen tijd kunnen en willen nemen voor de teamonderwerpen. (Korte herinnering: het beantwoorden van de vragen duurt maximaal 90 seconden). De teamleden zien het nut of de meerwaarde niet in van het beantwoorden van de vragen. Want bij duurzame teamontwikkeling hoort ook het regelmatig samen bekijken van de resultaten van Teampact en het regelmatig reflecteren op het teamwerk – dat wil zeggen samen bespreken. Als dit daaropvolgende waardetoevoegende proces niet plaatsvindt – of niet als waarderend en heilzaam wordt beschouwd, kan dit snel leiden tot een afname van de betrokkenheid.

Effecten zoals sociale wenselijkheid, kunstmatige harmonie of een gebrek aan psychologische zekerheid kunnen ook redenen zijn voor lage betrokkenheid. Als de resultaten niet de werkelijke toestand van het team laten zien, wordt de meerwaarde al snel in twijfel getrokken – maar de tool kan alleen laten zien wat de gebruikers daadwerkelijk invoeren. Als dit niet open en eerlijk gebeurt, kunnen conflicten en grieven niet aan het licht komen.

Teams betalen een hoge prijs voor een lage inzet!

Een lage betrokkenheid belemmert en vertraagt ​​de ontwikkeling van het team. Bij Teampact leidt het gebrek aan commitment niet tot representatieve resultaten met weinig zinnigs over de samenwerking van het team. Teamleden zullen geen aansluiting kunnen vinden bij de resultaten van Teampact en het is moeilijk om op basis van de data een gerichte en zinvolle discussie te starten. Meningsverschillen in de antwoorden of de trends voor de factoren kunnen ook niet in de discussie worden gebruikt.

Hoe kan ik de teambetrokkenheid vergroten?

Nadat jullie als team de redenen voor het gebrek aan commitment in Teampact hebben geïdentificeerd, volgen hier enkele tips en trucs om de participatiegraad duurzaam te verhogen met Teampact:

1. Integreer Teampact in uw dagelijkse werk en routines: Profiteer van de mogelijkheid om Teampact te integreren in uw samenwerkingstool, bv. MS Teams, om de herinnering voor de regelmatige enquête te ontvangen en om regelmatig een rapport te ontvangen over uw teamontwikkeling van Teampact.

2. Bereik als team een ​​commitment en stel doelen: Bespreek in het team hoe vaak je de enquête wilt invullen om echt representatieve resultaten te krijgen en trends in de samenwerking te signaleren. Ons advies is om de enquête minimaal elke twee weken in te vullen. Het kan handig zijn om de eerste twee minuten van de teamvergadering de tijd te nemen om samen de enquête in te vullen, maar natuurlijk ieder afzonderlijk.

3. Definieer samen langetermijndoelen voor teamontwikkeling: Stel als team voor een periode van 3 tot 6 maanden doelen op hoe je jezelf wilt ontwikkelen – bijvoorbeeld op basis van de Teampact-factoren:

– Wat is onze doelstatus? In welke richting willen we ons ontwikkelen?

– “We willen ons graag ontwikkelen in het onderwerp XY, omdat we…”

Het is belangrijk dat je voor jezelf niet alleen een streefbeeld definieert, maar ook succesfactoren waarmee je de streeftoestand kunt meten.

– Hoe weten we dat we geëvolueerd/verbeterd zijn in XY? (Denk aan kwalitatieve en kwantitatieve waarden.)

– Wat zien en voelen we als we XY hebben bereikt?

– Waar draagt ​​het resultaat aan bij? Bijvoorbeeld op de Teampact-factoren als communicatie, vertrouwen of teamleren.

– Optioneel: Evaluatie van de aandoening op basis van een zelfbeoordeling op een schaal van 1-10.

4. Wekelijkse check-ins voor reflectie: Denk na over uw teamsamenwerking met Teampact in regelmatige reflectiebijeenkomsten en bekijk uw voortgang in de richting van ontwikkelingsdoelen. Het team ziet pas meerwaarde in het beantwoorden van de vragen als jij actief aan de slag gaat met de resultaten van Teampact. Maak af en toe (of altijd) gebruik van de reflectiebijeenkomsten om de resultaten van Teampact te bespreken.

5. Leid concrete maatregelen af: Bepaalt samen als team concrete en tastbare maatregelen om de doelen te bereiken, evalueert en past ze aan in de reflectiebijeenkomsten en definieert nieuwe maatregelen als ze nodig zijn om de doelen te bereiken. Vergeet de funfactor niet!

6. Zichtbaarheid van vooruitgang: Maak de voortgang inzichtelijk door te reflecteren op het proces en de voortgang.

– Zijn er positieve trends te herkennen in Teampact? Welk nieuw gedrag kunnen we waarnemen?

– Welke succesfactoren zijn al zichtbaar en voelbaar?

Vier zelfs kleine successen en houd ze bij – het vieren van successen verhoogt de motivatie van iedereen en houdt het team betrokken.

7. Bied psychologische zekerheid en ruimte voor ontwikkeling en groei: Vooral leiderschapsgedrag heeft een sterke invloed op de ervaren psychologische veiligheid in het team, aangezien de teamleden zich vaak oriënteren op het gedrag van leiders of rolmodellen. Het is belangrijk dat teambegeleiders en management het goede voorbeeld geven en openlijk problemen aankaarten, discussies aangaan, kwetsbaarheid tonen en ook hun eigen fouten toegeven. Benadruk als team-enabler het belang van het evolueren van het team. Creëer ruimtes waarin het team zich kan ontwikkelen, geef vertrouwen en maak de nodige tijd vrij.

8. Duurzame ontwikkeling kost tijd: Zet nooit druk op de ontwikkeling van het team. Verandering gaat niet van de ene op de andere dag, de ontwikkeling gaat in kleine stapjes.

De verschillende hefbomen kunnen je helpen om met Teampact een hoog engagement voor duurzame teamontwikkeling te bevorderen. Want regelmatige reflectie als team over de samenwerking is essentieel om op de lange termijn een succesvol team te zijn.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *