Hoe implementeer je het in het bedrijf

Je hebt zeker de uitdrukking “informatie is macht” gehoord. Stel je nu eens voor dat die kracht gericht was op het vergroten van de groei en ontwikkeling van je medewerkers en je bedrijf.

Kunt u zich het belang hiervan voorstellen?

Wat is een kennismanagementsysteem?

Kennismanagement is een middel dat bedrijven gebruiken om resultaten te verhogen, gebaseerd op informatie en ervaring van medewerkers en de organisatie zelf.

Om beter te begrijpen, kunnen we zeggen dat deze actie dient om de reeds gemaakte fouten in het bedrijf te analyseren, ze te ordenen op basis van het intellectuele kapitaal (de opgedane kennis) en ze te gebruiken als een bron van leren om te helpen bij groei.

Dat wil zeggen, deze set informatie dient om de strategische planning, doelen en doelstellingen te vervullen, in overeenstemming met de specialisatie en het vermogen van elke werknemer, nieuwe kennis te ondersteunen en bestaande kennis onder werknemers te delen.

Voordelen van het implementeren van kennismanagement

  • kennis delen, de kwalificatie van menselijk kapitaal verhogen;
  • de prestaties van de organisatie verrijken;
  • nieuwe kennis vormen om de productiviteit van het bedrijf te verhogen;
  • informatie georganiseerd houden, om het voor managers gemakkelijker te maken om alle acties te analyseren, waardoor de managementflexibiliteit toeneemt;
  • kansen signaleren en benutten.

Wat betreft kennismanagement zijn er twee belangrijke punten die de volle aandacht verdienen en daarom tot in detail moeten worden geanalyseerd om tot betere resultaten te komen.

1. Beheer van intellectueel kapitaal

Het doel is om de individuele kennis van elke werknemer te identificeren – en er optimaal gebruik van te maken, te identificeren welke capaciteiten beschikbaar zijn in het bedrijf en deze op de juiste manier in de sectoren te benutten.

Zelfs met deze gedetailleerde analyse zal het mogelijk zijn om te zien of een sector nieuwe medewerkers nodig heeft of dat er behoefte is aan herverdeling.

Met deze informatie is het gemakkelijker om te weten wat individuele vaardigheden zijn en deze, indien nodig, te vervangen, effectief gebruikmakend van de intern opgedane kennis.

2. Competentiemanagement

Zodra informatie over de vaardigheden van elke persoon beschikbaar is, is het noodzakelijk om te investeren in training en ontwikkeling voor het team en ook voor het individu.

Zodat de kennis van werknemers voortdurend groeit, helpt deze tactiek om professionele prestaties te verbeteren.

Ook is het mogelijk om op basis van de prikkel andere vaardigheden te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van de productie verbetert, zowel individueel als collectief.

Hulpmiddelen om in het bedrijf te gebruiken

Het doel van de tools die worden gebruikt voor kennisbeheer in bedrijven is het identificeren, delen en profiteren van intellectuele activa (kennis zelf).

Om dit te laten gebeuren, kan de manager twee manieren kiezen om de tools op de juiste manier en in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf te gebruiken.

1. Stilzwijgende kennis (persoonlijk en niet-geautomatiseerd domein)

Dit pad is gericht op de relatie en samenwerking van werknemers, maar de informatie wordt verzameld door de manager en behoort alleen tot de HR-sector, aangezien dit zeer persoonlijke en interne aspecten van elke werknemer zijn.

De manager kan enkele bekende methoden gebruiken en implementeren om te profiteren van de verzamelde informatie. Deze technieken staan ​​hieronder vermeld.

Kennis Netwerk

Verzamel bestaande gegevens, informatie, kennis en ervaringen en zet deze om in ideeën, voorstellen en strategieën.

Op basis van percepties, gevoelens en gedragingen zal het mogelijk zijn om meer vaardigheden te ontwikkelen en ieders competentie te vergroten.

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Middels de SWOT-tool of, letterlijk vertaald naar SWOT, kunnen we sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart brengen.

Sterke punten (sterke punten): analyseer vaardigheden, middelen en bereikte positie, onderzoek het concurrentievermogen van werknemers.

Zwakke punten (zwakke punten): ontdek wat de ontwikkelingscapaciteit beperkt en vermindert.

Mogelijkheden: observeer de individuele reactie op een gegeven kans, ontdek en ontwikkel het gevoel van leiderschap en houding.

Bedreigingen/onzekerheden: Onderzoek wat het bereiken van doelen en doelstellingen verhindert/beperkt, waardoor markt, klanten en/of winstgevendheid worden verminderd.

Om het begrip te vergemakkelijken van het gebruik van deze tool die wordt gebruikt voor zowel marktanalyse en strategische planning als voor kennisbeheer, hebben we een eenvoudig voorbeeld meegenomen.

Zoals we aan het begin van het artikel vermeldden, heeft kennisbeheer tot doel de interne kennis van een bedrijf te genereren en te beheersen, zowel van werknemers als van producten.

We kunnen een voorbeeld zijn door training voor te stellen en de kennis van werknemers te vergroten.

Wanneer u informatie heeft over alle trainingen die al in het bedrijf zijn uitgevoerd en deze gegevens een toename van de resultaten laten zien, noemen we dit actie KRACHT.

Aan de andere kant, als u niet over deze gegevens beschikt en u weet niet welke trainingen werden uitgevoerd of dat ze op een adequate manier werden uitgevoerd, komt de analyse van de productie en de ontwikkeling van het werk in gevaar, wij beschouwen dit als een gebrek van informatie a ZWAKHEID.

Wanneer je de nodige kennis hebt over de medewerkers en de markt waarin het bedrijf opereert, waardoor je de groei van de branche kunt analyseren en nieuwe trainings- en ontwikkelmethodes kunt implementeren in het bedrijf, kun je binnen MOGELIJKHEDEN.

Tot slot, het analyseren van de concurrentie door informatie te verzamelen om inzicht te krijgen in de kwaliteit, het soort training dat ze aanboden en die resultaten opleverden, naast het kunnen vergelijken van bedrijven op basis van interne en externe gegevens, het begrijpen van de GEVAREN op basis van de informatie.

Er is een tabel om elk item op een meer georganiseerde manier te scheiden, zoals de volgende afbeelding:

2. Expliciete kennis (algemeen en gedocumenteerd domein)

Deze andere methode beoogt intrinsieke kennis (stilzwijgende en dus niet geautomatiseerde) te veranderen in gedocumenteerde (expliciete) kennis, dat wil zeggen technologie in te zetten ten gunste van het management en de manager.

Hiervoor zijn er software speciaal ontwikkeld om dit kennismanagementsysteem te beheren.

In deze software is het mogelijk om alle sectoren van het bedrijf te integreren, lopende projecten te beheren, naast het gemak om informatie over werknemers en sectoren van het bedrijf te verkrijgen.

Deze systemen slaan namelijk alle werknemersinformatie op in een database, en kunnen deze gegevens op een praktische manier delen met het hele bedrijf.

Kennismanagement toepassen

In 7 stappen leggen we op een simpele en makkelijke manier beter uit hoe het mogelijk is om kennismanagement toe te passen in jouw bedrijf:

1. Kies de manier om te solliciteren

Het gebruik van stilzwijgende (niet-geautomatiseerde) of expliciete (gedocumenteerde, door software),

2. Diagnose van het bedrijf

Informatie verzamelen over werknemers, individuele en teamvaardigheden en ervaringen kennen, analyseren wat de behoeften van het bedrijf zijn en wat het doel is voor de toekomst.

3. Plannen

Houd alle acties, visies, doelstellingen en strategieën van het bedrijf op orde, laat productie en ontwikkeling documenteren om de doelen binnen de gestelde deadlines te kunnen halen.

4. Genereer alle informatie

Om de vaardigheden van werknemers af te stemmen op de behoeften van het bedrijf, om te begrijpen of er een sector is met verduistering of dat er een noodzaak is om het personeel te reorganiseren.

5. Ontwikkeling van mensen

Investeer in opleiding en kwalificatie, naast het observeren van wie de meest ervaren medewerkers zijn, zodat interne opleidingen plaatsvinden, kennis delen onder collega’s.

6. Enquêtes

Voer maandelijkse enquêtes uit binnen het bedrijf om beter te begrijpen wat werknemers denken en nodig hebben, zodat de productiviteit en dus de inkomsten worden verhoogd.

7. Maandelijks record

Leg altijd al het maandelijkse werk vast, zodat er elke drie maanden een vergadering kan worden gehouden met als doel de groei van het bedrijf te analyseren.

Door de maandelijkse gegevens te onderzoeken wat de productiviteitsstijging in een bepaalde maand heeft geholpen/verhoogd, en de gemaakte fouten te observeren, zodat het als informatie kan dienen om ze te corrigeren.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *