Hoe schrijf je een ontslagbrief correct?

Een ontslagaanvraag is een zeer delicaat moment voor elke professional. In de meeste gevallen heeft de beroepsbeoefenaar al enige tijd over het ontslag beslist, maar weet hij niet hoe en wanneer hij het verzoek moet doen.

Dit moment is niet alleen delicaat voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Er zijn gevallen waarin de werkgever wordt verrast door het ontslag van de werknemer, waardoor de sector waarin die professional werkte, wordt ontnomen.

Als u een van die professionals bent die van plan is om ontslag te nemen, of als u deel uitmaakt van de afdeling Personeelszaken en wilt weten hoe dit proces in zijn werk gaat, leggen we u hier in dit bericht alles uit.

Ontslag

Het ontslag formaliseert het voornemen van een werknemer van de onderneming om de huidige arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Zoals bij elke procedure waarbij een contract betrokken is, moet het verzoek binnen de regels worden geformaliseerd, vooral als het om CLT gaat.

Dit ontslagverzoek gaat verder dan communiceren met de manager en naar HR gaan om de te ontslaan werkkaart te bezorgen.

Op het moment dat de beslissing wordt genomen, schrijft de beroepsbeoefenaar een schriftelijke brief met het verzoek om ontslag.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze brief alleen bedoeld is om u te verzoeken het bedrijf te verlaten, er mag niet te veel ingegaan worden op de details die tot de beslissing hebben geleid. Ook moet in de brief worden vermeld of de werknemer al dan niet aan de opzegging zal voldoen.

Voordat u deze brief schrijft, is het belangrijk dat de leidinggevende al op de hoogte is van deze beslissing. Dit kan het bedrijf helpen om zichzelf te programmeren en voorkomen dat de sector wordt opgelicht door het vertrek van de werknemer.

Daarnaast is deze periode ook de tijd die Human Resources nodig heeft om alle bureaucratie rondom het ontslag van die medewerker op te lossen.

Hoe de uitschakeling werkt

Nadat de ontslagaanvraag via de brief is gedaan, begint op dezelfde dag de opzegging van de werknemer te lopen.

Opzegtermijn is de termijn van 30 dagen die verstrijkt na het ontslag van een werknemer zonder geldige reden.

Deze tijd is essentieel voor de werknemer om een ​​andere vacature te vinden, naast het niet verliezen van zijn financiële stabiliteit, en ook voor het bedrijf om de werknemer te kunnen vervangen.

Voorafgaande kennisgeving is niet verplicht, maar als de werknemer ervoor kiest om niet te voldoen, zal hij het bedrijf het bedrag van één salaris moeten betalen. Naast deze situatie kan de onderneming de werknemer vrijstellen van het naleven van deze opzegging.

Er zijn 3 meldingsmodi: werkte, gevrijwaard of thuis vervuld.

  • voorafgaande kennisgeving werkte: de werknemer voert tijdens de opzeggingstermijn zijn werkzaamheden in de onderneming normaal uit

Deze modaliteit gebeurt wanneer het bedrijf de werknemer ontslaat of wanneer hij zelf ontslag neemt.

  • Gevrijwaarde voorafgaande kennisgeving: Gebeurt wanneer het bedrijf besluit dat de werknemer niet hoeft te werken tijdens de opzegtermijn.

Naast de gewerkte voorafgaande opzegging zijn de situaties waarin de opzegging met vergoeding wordt gedaan: ontslagen werknemer of wanneer hij zelf ontslag neemt.

  • Aankondiging thuis vervuld: Volgens de wet bestaat deze situatie niet, maar dit werkt omdat een overeenkomst met het bedrijf de volgende situatie voor de werknemer voorstelt:

Het bedrijf betaalt de voorafgaande opzegging aan het einde van de 30 dagen, maar de werknemer hoeft niet te werken en wordt ontslagen om thuis te blijven.

Ontslag in onderling overleg

Dit type ontslag is ingevoerd door de arbeidshervorming. In dit geval sluiten de werknemer en het bedrijf een overeenkomst die een minnelijke beëindigingsprocedure aantoont.

Deze praktijk dient om de betaling van ontslagvergoedingen flexibeler te maken. Zo krijgt de werknemer voor wat betreft de ABVV niet langer 40% van de boete, hij krijgt 20% en kan tot 80% van het beschikbare saldo opnemen. Hij heeft echter geen recht op een werkloosheidsverzekering.

Andere waarden ook in de helft ontvangen, namelijk: opzegtermijn, vakanties en kerstbonus.

Exitgesprek

Het exitgesprek is net zo belangrijk als het sollicitatiegesprek. Beide partijen kunnen zeer belangrijke lessen trekken uit het exitgesprek.

Een voorbeeld hiervan is dat het bedrijf de redenen voor het ontslag van de werknemer begrijpt. Op deze manier kan het bedrijf zijn organisatiecultuur beoordelen en nadenken over het opnieuw beoordelen van de processen voor het behouden van talent.

Daarom is het belangrijk dat de voormalige werknemer oprecht is in dit interview, aangezien wat hij zegt kan helpen om aan de bedrijfscultuur te werken om de bedrijfsomgeving voor huidige en toekomstige werknemers te verbeteren.

Aanvraag voor ontslag en ontslagonderzoek

Ook wanneer de werknemer ontslag neemt, is het ontslagonderzoek verplicht. Dit examen wordt gebruikt om te bepalen of de werknemer klaar is voor het ontslagproces.

Ongeacht wie het ontslag indient of ontvangt, het is erg belangrijk om alle informatie over het onderwerp zorgvuldig te lezen en de rechten en plichten te kennen die voor beide partijen gelden.

ontslagbrief sjablonen

Zoals hierboven vermeld, zijn er veel redenen waarom werknemers hun vertrek uit het bedrijf informeren en formaliseren. Nieuwe kansen in zicht in een ander bedrijf, ontevredenheid over de uitgeoefende functie en andere redenen kunnen leiden tot ontslag.

Het maakt niet uit wat de oorsprong van de beslissing van de werknemer is: het moment om de rekeningen op te vragen heeft bedrijfsregels om het ontslagproces officieel te registreren.

Wat is de eerste stap naar ontslag?

Breng uw baas mondeling op de hoogte van uw beslissing voordat u het document opstelt. Wees objectief en direct, zonder vervelende kwesties aan de orde te stellen, zoals wrijving met professionele collega’s of negatieve of denigrerende situaties te noemen.

De timing van ontslag is net zo belangrijk als toelating als het gaat om goede etiquette op de werkplek. Wees daarom bij het schrijven van uw ontslag kort, direct, positief en transparant zoals toen u werd toegelaten tot het bedrijf.

Sjabloon ontslagbrief met verzoek om opzegging

Begin de header met de afzender:

“Aan (bedrijfsnaam)

Om persoonlijke redenen informeer ik u hierbij over mijn ontslag uit de functie die ik bij dit bedrijf bekleed. Aangezien ik geïnteresseerd ben om onmiddellijk de verbinding te verbreken, verzoek ik om af te zien van de voorafgaande kennisgeving.”

Met vriendelijke groet, _____________, ___ van ___________ van ______. (Vul in met plaats, dag, maand en jaar)

De handtekening van de werknemer en de volledige naam van de werkgever moeten hieronder worden weergegeven.

Sjabloon voor ontslagbrief ter kennisgeving van naleving

Begin het document met dezelfde kop als hierboven:

“Aan (bedrijfsnaam)

Om persoonlijke redenen presenteer ik hierbij mijn ontslag uit de functie die ik in dit bedrijf bekleed. Ik deel u ook mee dat ik zal voldoen aan de voorafgaande kennisgeving waaraan ik wettelijk onderworpen ben.”

Met vriendelijke groet, _____________, ___ van ___________ van ______ (Plaats, dag, maand en jaar)

De handtekening van de werknemer en de volledige naam van de werkgever moeten hieronder worden weergegeven.

Modelbrief met meer informatie over het ontslagverzoek

“Aan (bedrijfsnaam)

Begin de eerste alinea als volgt:

Geachte heren, Hierbij presenteer ik mijn ontslag uit de functie die ik sinds __/__/_____ in dit bedrijf bekleed. (vul datum van toelating in) Ik verzoek ook om opzegging.

Bedankt voor de attentheid waarmee ik ben behandeld door het management en de medewerkers van dit bedrijf. Ik kon niet nalaten het project te noemen (vul de naam in) waaraan ik heb kunnen bijdragen (noem kort uw toeschrijvingen en de feedback van dat project)

Tweede paragraaf:

Ik wil graag verduidelijken dat de redenen waarom ik ontslag heb genomen strikt persoonlijk zijn en ik hoop dat de deuren open blijven staan ​​voor toekomstige partnerschappen en samenwerkingen.”

Met vriendelijke groet, _____________, ___ van ___________ van ______ (Plaats, dag, maand en jaar)

Net daaronder moet de handtekening van de werknemer en de naam van de werkgever voluit verschijnen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *