leer het belangrijkste voor het bedrijf

Managementrapporten zijn zeer verwaarloosde documenten in het management van veel bedrijven, maar die, mits correct uitgevoerd en met de juiste intentie geëvalueerd, beslissende veranderingen kunnen genereren voor bedrijfsgroei.

Voor sommige managers kan rapporteren een saaie bezigheid zijn, alleen maar om aan een protocol te voldoen. Ze kunnen echter als een kaart zijn die de juiste richting aangeeft om de doelstellingen te bereiken en ook de gevaarlijke punten aangeeft.

Maar hoe maak je snel en effectief managementrapportages? Welke rapporten zijn essentieel voor uw bedrijf? Hoe de gegevens evalueren? Deze en andere vragen zullen hieronder worden beantwoord, zodat uw management de resultaten kan maximaliseren door de informatie in uw voordeel te gebruiken.

Wat zijn managementrapportages?

Managementrapportages zijn documenten met voor de onderneming relevante gegevens. Bij het analyseren van deze informatie moeten managers begrijpen hoe het bedrijf vordert, of de doelen worden bereikt, wat er moet worden aangepast, de acties die moeten worden volgehouden, naast vele andere belangrijke conclusies voor het bedrijfsmanagement.

Wat is het belang van managementrapportages?

Bedrijfsrapporten zijn erg belangrijk om het management te helpen bij het monitoren van de bedrijfsprestaties, het identificeren van problemen, het nemen van beslissingen en het creëren van assertievere strategieën, naast het verbeteren van de transparantie van de verantwoording in het bedrijf.

1. Vermindering van fouten en herbewerking

Wat het werkterrein ook is, elke onderneming is onderhevig aan fouten en mislukkingen. Met het uitwerken van rapportages met een bepaalde frequentie kan echter nauwkeuriger worden beoordeeld welke processen aanpassingen behoeven om de verwachte performance te leveren.

Op deze manier wordt de kans op fouten verkleind, aangezien een grondige analyse van deze gegevens en informatie onthult welke processen onnodige stappen, kosten en verspillingen bevatten, en vele andere essentiële factoren om het beste gebruik van tijd en middelen te garanderen.

2. Productiviteitsbewaking

Managementrapporten zijn ook onmisbare hulpmiddelen om de productiviteit van het bedrijf en de prestaties van elke medewerker correct op te volgen. Via hen is het immers mogelijk om alles te analyseren wat er tijdens het dagelijkse werk wordt gedaan.

Het is ook mogelijk om realistische financiële doelen te stellen voor het hele bedrijfsteam, met behulp van gegevens en informatie die de werknemers zelf hebben verstrekt over hun productiviteit.

Naast voordelen voor teamprestaties, is het mogelijk om de relatie tussen ondergeschikten en hun respectieve managers te versterken.

3. Uitwerking van meer concrete doelen

Het ontwikkelen van doelen is onderdeel van de dagelijkse praktijk van vrijwel alle bedrijven, omdat er altijd verschillende aspecten zijn die kunnen worden verbeterd, zoals onder andere voorraadbeheer, kosten- en afvalreductie, de hoeveelheid omzet.

Managementrapporten kunnen meer concrete en realtime gegevens en informatie bieden, die essentieel zijn voor het stellen van doelen op basis van de prestaties van werknemers, een sleutelfactor bij het motiveren van het hele team.

Belangrijk punt

Meldingen moeten zoveel mogelijk relevante informatie bevatten, maar wel op een duidelijke en eenvoudige manier worden gepresenteerd, anders heeft de melding geen effect.

Onthoud: informatie die voor u vanzelfsprekend is, hoeft niet altijd duidelijk te zijn voor andere medewerkers. Pas daarom de rapporten aan en denk na over de beste manier van begrijpen voor andere sectoren.

Wat zijn de belangrijkste managementrapportages voor de onderneming?

Nu u het doel en het belang van rapporten voor een bedrijf kent, kunt u de meest relevante soorten rapporten bekijken om aan te werken in uw management.

Financiële rapporten

Via de financiële rapportages kan de beheerder de bedrijfssituatie helder in beeld brengen, nagaan of er bijvoorbeeld behoefte is aan nieuwe investeringen, budgetreorganisatie of kostenbesparingen.

Een van de belangrijkste financiële rapporten van een bedrijf zijn:

  1. Geldstroom: verhouding tussen instroom en uitstroom van geld gedurende een bepaalde periode. Het doel van dit rapport is om het vermogen van het bedrijf te beoordelen om inkomsten te genereren om in zijn activiteiten te investeren en om kosten of schulden te betalen.
  1. Resultatenrekening (DRE): presenteert de financiële prestaties van het bedrijf gedurende een periode, met gegevens zoals totale inkomsten, kosten, uitgaven, MRR, winst of verlies.
  2. Crediteuren- en debiteurenrapport: organisatie van gegevens voor een periode over de verwachte betalingen die het bedrijf moet ontvangen van klanten of investeringen, naast te betalen kosten en schulden.
  3. Prestatieanalyserapport (RAD): is een gedetailleerde beoordeling van de financiële prestaties van het bedrijf, inclusief analyse van financiële indicatoren zoals winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit.

Rapporten over het volgen van doelen

Om het succes van elk bedrijf en zijn strategische planning te verzekeren, is het erg belangrijk om de verwezenlijking van de opgestelde doelen en projecties nauwlettend te volgen.

Hiervoor is het noodzakelijk om alle door medewerkers gerapporteerde gegevens en informatie grondig te analyseren.

Aan de hand van dit rapport is het mogelijk om vast te stellen of een bepaalde strategie moet worden gewijzigd of zelfs vervangen door een andere, om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen binnen de respectieve deadlines worden gehaald.

tevredenheidsrapporten

Tevredenheidsrapporten verzamelen de meningen en evaluaties van klanten met betrekking tot een product, dienst of ervaring met het bedrijf. Het doel van dit type rapport is om te begrijpen hoe uw klanten zich voelen en om mogelijke verbeteringen voor producten en diensten te identificeren. Ze kunnen ook worden gebruikt om de prestaties van het serviceteam te evalueren.

Een tevredenheidsrapportage kan onder meer via een vragenlijst die naar klanten wordt gestuurd na aankoop van een product of dienst, perceptie van opmerkingen en berichten ontvangen via het sociale netwerk, een tevredenheidsenquête na het oplossen van problemen geregistreerd op Reclame Aqui, onder andere mogelijkheden.

productiviteitsrapporten

Productiviteitsrapporten tonen de prestaties van het bedrijf, een team, een medewerker of zelfs een tool in termen van productiviteit en efficiëntie in relatie tot zijn doelstellingen en doelstellingen.

Om een ​​productiviteitsrapport te maken, is het noodzakelijk om gegevens te verzamelen over de activiteiten en processen die relevant zijn voor het te analyseren gebied, waaronder informatie over de kwantiteit en kwaliteit van het uitgevoerde werk, de tijd besteed aan elke taak, het gebruik van middelen en prestaties. het team bijvoorbeeld.

Hoe maak je een managementrapportage?

Bedrijfsrapportages zijn essentieel voor het management om de resultaten te optimaliseren. Daarom moeten ze op een gestandaardiseerde en efficiënte manier worden uitgevoerd, door stappen te volgen zoals:

  1. Bepaal het doel van het rapport: Voordat u begint met het verzamelen van gegevens, moet u begrijpen wat er met de informatie moet worden beoordeeld of ontdekt. Welke doelen moet u controleren of ze worden gehaald? Welke perioden moeten worden geanalyseerd?
  2. Wees duidelijk en objectief: Dit is een van de belangrijkste regels voor het maken van een bedrijfsrapport. Zorg ervoor dat de gegevens zo zijn georganiseerd dat ze gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Wees transparant en vermijd onnodige technische termen.
  3. Gebruik grafieken en tabellen: grafieken en tabellen helpen bij het illustreren en vereenvoudigen van de presentatie van gegevens, waardoor de informatie begrijpelijker wordt.
  4. Geef prioriteit aan relevante gegevens: gebruik gegevens die nauwkeurig en relevant zijn om de resultaten te ontdekken en uw conclusies te ondersteunen, vermijd overtollige informatie of onnodige gegevens. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat de bron van gegevensverzameling betrouwbaar en veilig is.
  5. Gebruik systemen die automatisch rapporten genereren: Het evalueren van een rapport is een essentiële taak voor elke manager, maar het maken van rapporten kan worden vereenvoudigd en veiliger worden gedaan met tools. Zo zijn er tools die automatische rapportages genereren van advertenties van het bedrijf. Voor gebieden zoals verkoop, inventaris en financiën kan een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) helpen bij het verzamelen van gegevens uit meerdere bronnen in één enkel platform, waardoor het eenvoudiger wordt om nauwkeurige, actuele rapporten te genereren.
  6. Evalueer en stel acties voor na analyse van alle rapporten: Gebruik rapporten om kansen en behoeften voor verbetering te vinden. Daarom is het altijd nodig om de conclusies en acties die in elk rapport zullen worden ondernomen, te ordenen.

Manieren om het opstellen van managementrapportages te vergemakkelijken

Het opstellen van managementrapportages kan een tijdrovend proces zijn, vooral als informatie uit de bedrijfssectoren verspreid is of als de organisatie nog niet over een adequaat ERP-systeem beschikt.

Ten eerste maakt het standaardiseren van bedrijfsrapporten, dat wil zeggen het maken van een sjabloon en het vastleggen van een datum voor frequente analyse van resultaten, het proces eenvoudiger, consistenter en efficiënter.

Een andere zeer belangrijke investering om de taak van het maken van rapporten te vergemakkelijken, is de implementatie van een ERP-systeem om het bedrijf te organiseren, sectoren te integreren, gegevens veilig op te slaan, alle benodigde records te hebben en automatisch rapporten te maken om tijd te besparen en managers meer tijd te geven om te analyseren en strategieën bepalen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *