Onshoring met robots: een gids voor fabrikanten

Misschien zijn uw offshore-activiteiten niet meer zo betrouwbaar als vroeger.

Misschien hebben nieuwe handelstarieven offshoring minder levensvatbaar gemaakt.

Of misschien zijn de handelsroutes gestopt.

U merkt dat u naar uw budget- en bewerkingsbladen kijkt en denkt: kan ik deze producten niet op een andere manier produceren!?

Maar offshoring maakt al heel lang deel uit van uw bedrijf. Is het zelfs mogelijk om deze items lokaal te produceren?

Dit zijn momenteel veel voorkomende zorgen van veel fabrikanten. In de afgelopen tien jaar heeft de praktijk om delen van ons bedrijf naar het buitenland te verplaatsen een aantal van de concurrentievoordelen verloren die het ooit had (mensen begonnen deze verandering al in 2011 op te merken).

Wanneer de internationale handel wordt beïnvloed door de veranderende mondiale situatie, zoals het afgelopen jaar vaak is gebeurd, ziet offshoring er plotseling niet meer zo positief uit als ooit.

Maar het is moeilijk om te weten wat uw alternatieven zijn. Veel fabrikanten vertrouwen op offshoring omdat het zoveel goedkoper is dan lokaal produceren.

Is er echt een levensvatbaar alternatief?

Wat doe je als offshoring slecht gaat?

Wanneer aanvoerlijnen opdrogen, kunnen productiebedrijven snel tot stilstand komen. We komen vast te zitten, niet in staat om verder te gaan met onze operaties, maar weten niet wat de beste manier van handelen is.

We zouden ons kunnen neerleggen bij het feit dat we zullen moeten wachten tot alles “zichzelf regelt”. We hopen dat alles weer wordt zoals het was wanneer het huidige wereldwijde probleem is opgelost, wat het huidige probleem op dat moment ook is.

Of we kunnen besluiten om de hoge kosten te dragen van het gebruik van andere, niet ideale leveranciers voor de items die we gewoonlijk offshore produceren. We vinden dat het beter is om ons product te blijven produceren dan met onze duimen te draaien en niets te doen. Als dat betekent dat we verlies moeten maken, zullen we dat moeten accepteren.

Er is toch geen andere oplossing?

De versterkende zaak voor Onshoring

Er is nog een alternatief.

In de afgelopen paar jaar is er een groeiende trend voor fabrikanten die “terug naar huis komen”. Hoewel veel mensen denken dat lokaal produceren restrictief hoog is, worden de pleidooien voor onshoring met de dag sterker.

De voordelen van onshoring zijn onder meer een betere controle van intellectueel eigendom, productkwaliteit en overheadkosten.

Ondanks het feit dat mensen al bijna tien jaar de deugden van onshoring prijzen, begint nu pas het tij eindelijk te keren.

Wat is onshoring?

Onshoring (ook wel reshoring genoemd) betekent het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten die voorheen naar het buitenland werden verplaatst, terug naar het land waar het bedrijf is gevestigd. Het kan worden onderscheiden van termen als offshoring (de operaties naar het buitenland verplaatsen), nearshoring (de operaties naar een nabijgelegen land verplaatsen) en outsourcing (de operaties naar een lokale externe leverancier verplaatsen).

Bekijk deze blogpost voor een meer gedetailleerde beschrijving van elk van de termen.

Waarom robots onshoring mogelijk maken

Het traditionele probleem met onshoring is dat het als te duur wordt gezien. Het soort productieprocessen dat vaak wordt uitbesteed, zijn processen waarvoor goedkopere arbeidskrachten nodig zijn om haalbaar te zijn.

Veel mensen geloven dat alles lokaal produceren betekent dat er meer geld wordt uitgegeven aan arbeid en andere kosten die gepaard gaan met het productieproces. Dit geloof is begrijpelijk, maar het is niet langer waar.

Traditioneel betekende offshoring lagere kosten, goedkopere arbeid en 24/7 productie. Deze voordelen kunnen de reden zijn waarom u uw activiteiten in de eerste plaats naar het buitenland hebt verplaatst. Er is echter één technologie die dezelfde voordelen kan opleveren voor lokale productie: robotica.

Met robots kunt u de productiviteit verbeteren zonder de arbeidskosten te verhogen. U kunt 24/7 robots laten draaien zonder grote bedragen uit te geven aan overuren. U kunt de taken automatiseren die anders te saai, vies of gevaarlijk zouden zijn voor uw lokale werknemers. Het gebruik van robots voor werk op het land kan uiteindelijk kosten besparen en stress verminderen!

Mensen maken zich soms zorgen dat robots ‘hun werk zullen overnemen’. Als een robot echter werk meeneemt uit het buitenland, creëert hij lokaal meer banen. Als het correct wordt gedaan, is het een win-winscenario.

Hoe te beginnen met onshoring met robots

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om na te denken over onshoring met robots:

1. Identificeer de taken die u momenteel offshore uitvoert

Kijk naar alle productieactiviteiten die momenteel offshore worden uitgevoerd. Identificeer met name de bedrijven die er momenteel minder levensvatbaar uitzien dan toen u ze begon te offshoren.

Identificeer welke productietaken betrokken zijn bij elk van de bewerkingen. Wat voor soort taken zijn het? Welke stappen houden ze in? Welke tools worden gebruikt om ze te voltooien?

2. Bedenk welke taken geoffshored moeten worden

Bekijk uw lijst en stel vast welke operaties absoluut offshore moeten worden uitgevoerd. Blijf op dit moment niet hangen in de vraag of het haalbaar is om ze lokaal te voltooien en blijf niet nadenken over de kosten.

Identificeer gewoon welke taken om de een of andere reden offshore moeten worden uitgevoerd.

3. Zoek welke taken geautomatiseerd kunnen worden

Van de activiteiten die niet noodzakelijkerwijs offshore hoeven te worden uitgevoerd, identificeert u welke kunnen worden geautomatiseerd.

Vraag eerst: zijn een van deze taken al geautomatiseerd? Veel taken kunnen worden geautomatiseerd met een robot, waaronder machinaal bewerken, schilderen, inspecteren, afwerken en nog veel meer.

4. Maak een pilotproject in software

Nu is het tijd om serieus na te denken over de haalbaarheid om de door u gekozen taken lokaal uit te voeren. Een goede manier om dit te doen is door een proefproject te starten, eerst in simulatie en daarna met een fysieke robot.

Kies een van de taken die u hebt geïdentificeerd en die een groot verschil zouden maken voor uw huidige situatie als deze lokaal zou worden uitgevoerd in plaats van offshore en waarvan u denkt dat deze kan worden geautomatiseerd. Maak vervolgens een virtuele mockup van de taak met behulp van een robotsimulator. Zo krijgt u een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is.

5. Integreer de taken lokaal

Als u ten slotte enkele taken hebt geïdentificeerd die kunnen worden geautomatiseerd en uw virtuele simulatie hebt gemaakt, kunt u aan de slag om deze te integreren in uw lokale activiteiten.

Begin klein, met een of twee taken, en evalueer hun succes voordat u probeert elke taak ’thuis’ te brengen.

Begin vandaag

Natuurlijk is het nu misschien niet het beste moment voor u om robots fysiek in uw fabriek te plaatsen. Maar u kunt zeker een gesimuleerd proefproject aan de gang krijgen, zelfs als u moet wachten op de laatste stap.

Deze gids kan u op weg helpen met uw automatiseringsprojecten.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *