Organisatie van het werk: modellen en praktijkvoorbeelden

De organisatie van het werk raakt iedereen in de Nastreven, maar op verschillende manieren. Het behoud van oude processen in een bedrijf dient niet altijd om te verhogen productiviteit – maar een optimale werkorganisatie zeker wel. Bent u op zoek naar een tip om de efficiëntie binnen uw bedrijf te verhogen? Dan ben je bij dit artikel aan het juiste adres, want hoe je taken voltooit in het tijdperk van digitalisering Hoe je het beste kunt plannen en wat dat met de bedrijfsmiddelen te maken heeft, lees je hier.

arbeidsorganisatie op de werkvloer


werk organisatie betekent heel direct het ontwerp en de structuur van processen op de werkvloer. Als deze optimaal zijn ingericht, verhoogt dit de effectiviteit En efficiëntie van werkprocessen in het bedrijf enorm. Het ontwerp van werkstromen en taken omvatten dus het soort activiteit in het bedrijf, de reikwijdte van de verschillende taken en die gereguleerd door het bedrijf Arbeidsvoorwaarden.

Dat mag per definitie niet zomaar tijd en kosten besparen, maar liever alle middelen, vaardigheden en competenties van de medewerkers ten volle benutten. De organisatorisch concept heeft niet alleen invloed op de samenwerking van de individuele werknemers in een bedrijf. Reguleert ook werk organisatie ook de dynamiek tussen mensen en tools of de werk spullen zoals software en andere zaken. Werknemers moeten dus in staat zijn om zo goed mogelijk en op de best mogelijke manier samen te werken met de werkobjecten van de organisatietheorie of met de machines en gereedschappen. bedrijfsdoelen vervullen georiënteerd.

Werkorganisatie moet niet worden verward met kantoororganisatie, die ook bedoeld is om de werkefficiëntie te verhogen, maar een heel andere inhoud heeft.

Werkorganisatie en werkontwerp

De werk ontwerp is de generieke term voor werkorganisatie, werkstroom En taak inhoud. Werktaken, competenties en werktijden worden gepland in het kader van de doelstelling van arbeidsorganisatie.

Als eenmaal duidelijk is hoe de planning van werkprocessen in een bedrijf is, zijn de voorwaarden van de werk ontwerp voldaan en verdere maatregelen kunnen worden gepland. Het is daarom belangrijk om de werkprocessen zichtbaar te maken en zo de organisatie op de werkvloer te faciliteren. Dit doel van transparantie En Overzicht is met behulp van de planningssoftware bereikbaar!

Individuele werkorganisatie

De organisatie van het werk heeft niet alleen invloed op die van bronnen, maar ook de inrichting en organisatie van taken en zaken van de individuele medewerkers. Werktaken van individuele werknemers door hun werkgevers dienen ook om de efficiëntie van het dagelijkse werk van werknemers te vergroten. Kleine dingen zoals een dagelijks werkschema met prioriteiten of de delegatie van taken aan de andere medewerkers.

Binnen arbeidsomstandigheden en werktijden is het resultaat van de samenwerking tussen medewerkers even belangrijk. Hier spelen ze taakverdeling en communicatie zonder moeilijkheden een grote rol spelen. Ook de ordelijkheid en punctualiteit van individuele medewerkers mag niet worden onderschat. Met toenemende digitale communicatie en in tijden van werken op afstand goede organisatie is erg belangrijk en ook psychologisch ontlastend.

Werkorganisatie – modellen en tips


Fundamenteel vind het werk en de loop van informatie over drie verschillende niveaus in het bedrijf, die allemaal het doel van de organisatie dienen.

1. Individueel werk

In de individueel werk van de medewerkers vinden zij meestal geheel zelfstandig de oplossingen voor hun werk of een werktaak. Afhankelijk van de branche kunnen taken dus volledig onafhankelijk worden uitgevoerd.

Tips: Motiveer uw medewerkers om georganiseerd en overzicht te hebben, want zo is een georganiseerde en vooral productieve start van elke werkdag mogelijk. Korte telefoontjes zijn soms productiever en nuttiger dan lang zoeken in het woordenboek of tijdrovende e-mailgeschiedenis. U moet ook duidelijk maken dat deadlines moeten worden gehaald om geen arbeidsmiddelen te verspillen wanneer andere werknemers of partners aanwezig zijn.

2. Teamwerk

samenwerking op team ontstaat wanneer de medewerkers met elkaar moeten communiceren over de inhoud en informatie bij de uitvoering van individuele taken. Aan de werkobjecten wordt dus in gezamenlijk teamwerk gewerkt.

Tips: Stimuleer het delen van informatie tussen werknemers met duidelijke en ondubbelzinnige doelen. Met een duidelijke taakverdeling weten de medewerkers altijd wat hun taken zijn en welk competentiegebied ze hebben. Als leidinggevende moet u dus weten wat a effectief teamleiderschap is.

3. Gehele bedrijf

Op het niveau van bedrijf kan ook aan werkitems worden gewerkt. De doelen van het hele bedrijf zijn al vastgelegd in de processen en richtlijnen van de werkgever en behoeven geen verdere goedkeuring.

Tips: Als u de huidige situatie van uw bedrijf al kent, moeten de afdelingen de uitdagingen het hoofd bieden en hun werkorganisatie optimaliseren. Interne sjablonen en patronen helpen om een ​​betrouwbaar proces te creëren in het dagelijkse werk. Digitale to-do-lijstjes bevorderen de transparantie en de basis van een efficiënte manier van werken. Om ervoor te zorgen dat de werknemers weten wat de doelen van hun werkgever zijn, moeten de bedrijfsdoelen duidelijk en gestructureerd worden gedefinieerd. Teamwerk bundelt competenties – alleen zo bereikt u uw bedrijfsdoelstellingen.

werkstructuren verbeteren


De organisatie van het werk in het bedrijf is onberispelijk Informatie- en communicatiegeschiedenis onvermijdelijk. Het gebruik van oude processen en structuren zorgt voor zekerheid, maar het in stand houden ervan komt niet altijd de productiviteit ten goede.

Voordelen van werkorganisatie

Zoveel bieden verbeteringen in de manier waarop er in een bedrijf wordt gewerkt Voordelen. Samenvattend zijn er een paar voordelen waarmee u rekening moet houden bij de beslissing om uw werkorganisatie al dan niet te optimaliseren:

  1. Met dezelfde hoeveelheid werk van werknemers kunnen betere resultaten worden behaald. Een verhoging van de productiviteit met zo’n 20 procent is zelfs realistisch.
  2. Reserve capaciteiten het bedrijf kan het anders gebruiken. Werknemers hoeven bijvoorbeeld minder over te werken of kunnen meer banen aannemen.
  3. De duidelijke definitie van werktaken en samenwerking ontstaat ruimte voor vrijheid en vlotte werkprocessen.

Doelen van de werkorganisatie

flexibiliteit en vrijheid – dit zijn de twee basisdoelen van werkorganisatie die een bedrijf echt helpen. Als medewerkers het redden, in onbekende situaties, met hun technische knowhow flexibel reageren brengt grote zekerheid met zich mee. persoonlijke verantwoordelijkheid van de werknemers maakt volledig gebruik van de middelen van hun eigen werknemers. Bij wijzigingen kunnen zzp’ers deze direct herkennen en hun handelen hierop afstemmen.

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van het werk?

In principe zijn werkgevers en ondernemingsraden verantwoordelijk voor de organisatie van het werk. Er zijn uitzonderingen voor officieel beheerde bedrijven. Als werknemers op zoek zijn naar de werkorganisatie van hun bedrijf, dan is deze inrichting van werkprocessen en werktijden in de mode werk- en service instructies verplicht op te schrijven.

Fouten die u kunt vermijden

Om de productiviteit van de werkvorm in een bedrijf te behouden, kunnen sommige fouten vanaf het begin worden vermeden. Deze omvatten bijvoorbeeld een defecte communicatie in het team relevante informatie over het werk. Ook missend stemmen maken hier deel van uit en kunnen bij consistente implementatie de efficiëntie verhogen.

Het gebrek aan gebruik van duidelijk hulpmiddelen en systemen is ook nadelig. kan hier een echte hulp zijn, omdat het niet alleen wordt gebruikt om werktijden te registreren om de werkorganisatie te verbeteren.

Tip: Software voor ondersteuning

Bovenal kan ze het cloudgebaseerde software van ondersteun je doelen met een optimale planning. U kunt werkprocessen feilloos digitaliseren en de planning van individuele werktijden automatiseren. Verschillend planningsmodellen de belangen van bedrijven ondersteunen en helpen om de werkorganisatie soepel en doelgericht te maken. Het werk kan erna Ploegen- en dienstplanning, planning en taakplanning te plannen.

De ploegendienstplanning in bedrijven kan worden gedaan door het intelligente algoritme geautomatiseerd worden. Vooral in grote bedrijven verhoogt automatische planning de productiviteit enorm verminderde tijdsbesteding. Communicatie wordt ook gemakkelijker gemaakt omdat informatie over werkontwerp altijd en overal beschikbaar is.

Voorbeelden van de organisatie van het werk


coördinatie en communicatie dienen om het werkontwerp en de werkorganisatie in het bedrijf te verbeteren. Organisatorische verantwoordelijkheden omvatten veel verschillende dingen. Hier presenteren we enkele van deze verschillende maatregelen:

  1. Het ontwerp van werktijden en pauzes van de werknemers in het bedrijf is de basis van actie.
  2. Taken en werk moeten binnen zijn werk processen worden beschreven om ze efficiënt te maken. Dit maakt het ook gemakkelijker om individuele werkstappen te definiëren.
  3. Werk omschrijving helpen de productiviteit te verhogen, omdat alle medewerkers weten voor welke taken en competentiegebieden zij verantwoordelijk zijn.
  4. De controle waarop de medewerker invloed heeft werknemers motivatie en kan nog steeds nuttig zijn.

Samenvatting


Werkorganisatie maakt deel uit van werkontwerp en is een van de hoekstenen ervan. Verhoogde productiviteit, geoptimaliseerde workflows en betere processen zijn slechts enkele van de positieve effecten van het verbeteren van de individuele en bedrijfsgerelateerde werkorganisatie.

Er zijn drie verschillende niveaus van werkorganisatie en deze hebben invloed op het individu in het bedrijf, de individuele teams en het hele bedrijf. Flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid door het efficiënt oplossen van taken kan het bedrijf enorme voordelen en zekerheid bieden.

Ook hier loont het de moeite om te vertrouwen op digitaliseringsprocessen en het gebruik van transparante tools. kan door zijn transparantie en gebruiksgemak zeer nuttig voor u zijn en bespaart u veel tijd bij de planning. Test gerust onze geheel vrijblijvende proefversie van 14 dagen en overtuig uzelf van de talrijke voordelen van de software.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *