Redenen waarom een ​​bedrijf failliet gaat

Faillissementsverklaring is een van de meest kritieke momenten voor een onderneming. Volgens onderzoeken van Boa Vista SCPC was er in 2016 een toename van 13,7% in bedrijven die tussen januari en oktober faillissement hebben aangevraagd.

Hoewel een faillissement gevoelens van frustratie en mislukking oproept, zijn de meeste redenen die een bedrijf ertoe brengen de deuren te sluiten juist het gebrek aan planning en administratie.

Om te voorkomen dat dit jouw bedrijf overkomt, hebben we een aantal redenen op een rijtje gezet waarom een ​​bedrijf failliet gaat. Uitchecken!

Wat kenmerkt het faillissement van een bedrijf?

Het financiële falen van een bedrijf wordt bepaald door de onvermogen om schulden te betalenexploitatie van de site en commerciële verplichtingen, in dit geval wordt het bedrijf failliet verklaard.

Kortom, wanneer de schulden van een bedrijf groter zijn dan de activa, betekent dit dat het niet het geld heeft om te betalen wat het verschuldigd is. Deze insolventie is een zeer belangrijke indicator dat het bedrijf op weg is naar een faillissement.

Deze situatie kan verschillende redenen hebben, variërend van wereldwijde economische scenario’s tot slecht bedrijfsbeheer.

In die zin een bedrijf dat zich in de hierboven genoemde situatie bevindt kan worden gedwongen om wettelijk failliet te gaandat is een formeel gerechtelijk proces dat het bedrijf in staat stelt zijn activa te liquideren en de schulden te betalen die het loopt.

In sommige gevallen kan het bedrijf zichzelf zelfs herstructureren en doorgaan, zelfs na een faillissementsprocedure, maar vaker wordt het geliquideerd en gesloten.

Maar welke gevolgen hebben naast het einde van de onderneming de eigenaren, werknemers en schuldeisers van het bedrijf?

Voor de eigenaren zijn de gevolgen behoorlijk groot, ze kunnen al het in het bedrijf geïnvesteerde geld verliezen en de werknemers kunnen hun baan verliezen. Schuldeisers lopen daarentegen het risico niet al het geld te ontvangen, vooral als het bedrijf niet over voldoende activa beschikt om schulden te dekken.

Het is echter belangrijk om de gevolgen te relativeren, want een faillissement hoeft niet per se het einde van een onderneming te betekenen. Er zijn enkele gevallen van bedrijven die failliet zijn gegaan en vervolgens zijn hersteld, en die in de toekomst met groot succes worden voortgezet.

Uiteraard hebben de betreffende organisaties in deze gevallen geleerd van hun fouten en veranderingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering en het financieel beheer.

Nu je weet wat het faillissement van een bedrijf kenmerkt, We onderscheiden enkele aandachtspunten in uw bedrijfsvoering die tot een faillissement kunnen leiden. Uitchecken:

Mislukkingen in de bedrijfsvoering die een bedrijf tot een faillissement leiden

Niet de markt bestuderen en volgen

Wanneer het bedrijf geen aandacht heeft voor veranderingen en trends in de markt, zijn de gevolgen groot! Een van de verliezen is het concurrentievermogenimmers, als de onderneming niet weet hoe de markt ervoor staat, kan ze achterop raken ten opzichte van haar concurrenten.

Daarnaast bedrijven die niet studeren en de markt volgen kan kansen voor groei en expansie missen. Uiteindelijk, er zijn altijd nieuwe projecten om te ontdekken en kansen om zaken uit te breiden, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van wat er in de markt gebeurt om hiervan te profiteren.

Buiten wat er op de markt gebeurt, brengt ook bedrijven in diskrediet en heeft rechtstreekse gevolgen voor de reputatie, het kan immers achterhaald raken ten opzichte van zijn concurrenten en door klanten als achterhaald worden beschouwd.

Dit kan een negatieve invloed hebben op het imago van het bedrijf en op het vermogen om op lange termijn inkomsten te genereren.

Gebrek aan strategische planning

Strategische planning is een zeer belangrijke factor om te weten waar middelen moeten worden toegewezen. In dit geval, wanneer een bedrijf geen duidelijke visie heeft op zijn doelen en prioriteiten, kan het geld uitgeven aan projecten die niet levensvatbaar zijn en niet de verwachte financiële opbrengst.

Bovendien kan het ontbreken van strategische planning voorkomen dat het bedrijf investeert in innovatie en zich dus aanpast aan marktveranderingen. Bij gebrek aan deze innovatieve neiging kan het bedrijf zijn concurrentievermogen verliezen en dit kan leiden tot een financiële crisis.

Een andere factor: zonder strategische planning kunnen leiders last hebben van een gebrek aan richting en met een gebrek aan een duidelijke strategie kunnen werknemers gedemotiveerd raken. Er kan dus een daling van de productiviteit en kwaliteit van het werk optreden, waardoor het vermogen om inkomsten te genereren verandert.

Onvoldoende prijsstelling

Met de ontoereikende prijsstelling van producten en diensten is er een zeer ernstig gevolg: verlaging van de winstmarge. Wanneer een bedrijf een te lage prijs vraagt ​​voor wat het aanbiedt, is het mogelijk dat het de productie- en bedrijfskosten niet kan dekken, waardoor de winstmarge afneemt.

Dit gebrek aan winst kan een negatieve invloed hebben op het werkkapitaal, waardoor het bedrijf de bedrijfskosten niet kan betalen.

Aan de andere kant kunnen bedrijven die waarden vragen die ver boven de markt liggen voor hun producten of diensten, hun concurrentievermogen verliezen en ervoor zorgen dat het publiek andere bedrijven kiest die meer concurrerende prijzen bieden.

In die zin kan er sprake zijn van een daling van de verkoop en bijgevolg van de omzet van het bedrijf.

gebrek aan financiële controle

Wanneer een bedrijf zijn financiën niet effectief onder controle heeft, kan het meer uitgeven dan het kan en heeft het geen financiële middelen meer om door te gaan en te investeren in nieuwe projecten.

In dit geval kan het gebrek aan financieel beheer leiden tot het onvermogen om geld assertief te beheren, wat kan leiden tot een faillissement van het bedrijf.

Een ander probleem bij het niet correct uitvoeren van financiële controle is de moeilijkheid om strategische beslissingen te nemen, want als er geen duidelijk zicht is op de financiën, is de besluitvorming gebaseerd op aannames en niet op echte financiële gegevens.

Het gevolg hiervan zijn ongepaste investeringen, onnodige overnames en risicovolle financiële beslissingen, die de financiële gezondheid van het bedrijf negatief kunnen beïnvloeden.

Gebrek aan managementtools

Technologie is er om te helpen en een van de meest effectieve manieren om innovatie te gebruiken, zijn platforms voor bedrijfsbeheer, die helpen om processen te optimaliseren, middelen te beheren en de productiviteit van teams te verhogen.

In die zin kan het ontbreken van een tool tot problemen leiden die uiteindelijk een bedrijf failliet kunnen laten gaan.

Inefficiëntie is immers een van de belangrijkste gevolgen van het ontbreken van een managementtool. De manager moet dus alleen middelen en processen beheren en handmatige en repetitieve taken zijn niet productief, en bovendien vatbaar voor menselijke fouten.

Om deze redenen, het is belangrijk om tools te hebben die managers helpen om efficiënt te managen en assertief, om echte en relevante gegevens te bieden voor besluitvorming, zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit van het management

Zo kan het bedrijf zich focussen op wat er echt toe doet: de core-business. En vermijd dus de risico’s om failliet te gaan.

Hoe beheer je een efficiënt bedrijf om faillissement te voorkomen?

Nu je de aandachtspunten in de bedrijfsvoering al kent om het faillissement van je bedrijf te voorkomen, hebben we enkele tips op een rijtje gezet om efficiënt te kunnen managen.

Uiteindelijkweten waar het niet mis kan gaan en focussen op waar we het goed kunnen doende kans dat het goed gaat is veel groter!

Uitchecken:

Financieel management is een cruciaal aspect van effectief bedrijfsbeheer.

Is belangrijk een nauwkeurige administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf, om ervoor te zorgen dat er voldoende geld is om de dagelijkse activiteiten en toekomstige investeringen te dekken.

In die zin is het essentieel om financiële indicatoren, zoals cashflow, nettowinst en winstmarge, regelmatig te monitoren. Om dit nog efficiënter te laten verlopen, kunt u rekenen op beheersoftware om u te helpen en deze taken te optimaliseren.

Het beheersen van bedrijfsrisico’s is onderdeel van efficiënt managementhet is immers essentieel voor de groei van de onderneming om de risico’s die de onderneming loopt te identificeren en in te schatten om deze te kunnen beheersen.

Tot deze risico’s behoren interne problemen, veranderingen in de markt en zelfs concurrentie. Met een beheerstrategie voor deze en andere risico’s is het mogelijk om u voor te bereiden op moeilijke tijden en de negatieve effecten te minimaliseren.

Goede communicatie is de sleutel voor bedrijven om efficiënt te kunnen managen.

In die zin is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de doelen en doelstellingen van het bedrijf, evenals van hun verantwoordelijkheden en dagelijkse taken. Op deze manier heeft uw bedrijf medewerkers die meer betrokken en betrokken zijn bij de doelstellingen van de organisatie.

Naast deze factor is communicatie met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners ook belangrijk. In dit verband, communicatie kan deuren openen om klanten te behouden, de voorwaarden met leveranciers te verbeteren en veelbelovende partnerschappen aan te gaan met je partners.

Dit zal de omzet van het bedrijf zeker positief beïnvloeden en bijgevolg de kans op een faillissement verkleinen.

Als de risico’s die bedrijven tot een faillissement leiden, in de bedrijfsvoering moeten worden beheerst, niets beters dan te vertrouwen op een technologie om dit beheer te doen.

Dit komt omdat er in de markt niche-opties zijn die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten segmenten, die uw bedrijf kunnen helpen tijd en geld te besparen en te groeien door de expertise van deze tools.

Daarom is het gebruik van tools een essentiële investering om de bedrijfsvoering steeds efficiënter te houden, fouten te verminderen, processen en taken te automatiseren en de dagelijkse activiteiten van het hele bedrijf te optimaliseren.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *