Wat is het? Hoe solliciteren? 5 redenen om te investeren

In een geglobaliseerde en dynamische wereld waar financiële instabiliteit een realiteit is voor zowel bedrijven als professionals, is bedrijfseducatie noodzakelijk voor het succes van organisaties, ongeacht hun grootte.

Er is immers meer nodig dan goede salarissen en aantrekkelijke functies om gemotiveerd te raken. Ze hebben een omgeving nodig die zorgt voor een constante evolutie door middel van nieuwe informatie en kennis.

Maar hoe biedt u deze gezonde omgeving aan uw team?

Begrijp het belang van de organisatiecultuur.

Een uitweg is het ontwikkelen van een onderwijscultuur. Hiervoor is het nodig om trainingen, cursussen aan te bieden, te investeren in medewerkers en werkinstrumenten. Alleen dan zal uw team professioneel groeien en de productiviteit en motivatie verhogen.

Organisatieklimaat en de relatie met het succes van het bedrijf.

Maar wat is bedrijfseducatie?

Bedrijfseducatie gaat verder dan het aanbieden van simpele trainingen of cursussen aan medewerkers. Het gaat erom de vaardigheden van iedereen op coherente wijze aan te moedigen, naast het afstemmen van hun kwalificaties of het verbeteren ervan binnen de organisatorische context.

Daarom zijn bedrijfseducatiepraktijken gekoppeld aan het innovatieproces van de bedrijven en aan het vergroten van het concurrentievermogen van hun diensten of producten.

Hoe het werkt?

Voor de implementatie van een bedrijfseducatieproject is het noodzakelijk om de behoefte van het bedrijf te identificeren en vervolgens, op basis van de gemaakte diagnose, een trainingsprogramma te ontwikkelen dat onderwerpen behandelt die verband houden met die behoefte.

Stel je bijvoorbeeld een bedrijf voor dat groeit en zijn leiderschap moet ontwikkelen. Deze behoefte wordt aan de orde gesteld in de diagnose en bijgevolg wordt een trainingsprogramma gecreëerd dat 100% gericht is op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor succesvol leiderschap.

Voordelen bedrijfsonderwijs:

 • Productiviteitsverhoging
 • Daling van het personeelsverloop
 • Ontwikkeling van leiders
 • Competitieve voordelen
 • Vertrouwen en innovatie

Ongeacht de grootte van het bedrijf, investeren in bedrijfseducatie is belangrijk voor het verbeteren van de prestaties van elke professional en bijgevolg de efficiëntie van het bedrijf als geheel, wat een positieve invloed heeft op de behaalde resultaten.

De cultuur van het waarderen van onderwijs en leren binnen bedrijven kan talloze voordelen opleveren, en dit artikel is bedoeld om u, ondernemer en manager, het belang van bedrijfseducatie voor uw bedrijf te laten zien.

Ontdek de vijf voordelen van bedrijven die investeren in de opleiding en training van hun team met In Company oplossingen:

5 redenen om te investeren in Corporate Education

De praktijk van bedrijfseducatie bereidt het team voor op tegenslagen in de werkomgeving en zorgt ervoor dat de professional de kans krijgt om zich te kwalificeren, zijn functie efficiënt uit te oefenen, naast het bieden van training voor groei binnen het bedrijf.

Door het team bewust te maken van de behoeften van het bedrijf en de belangrijkste eisen van de bedrijfswereld, wordt de integratie van alle medewerkers met verschillende functies en verantwoordelijkheden aangemoedigd bij het zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen.

Bedrijfseducatie is verantwoordelijk voor:

 • Creativiteit innovatie;
 • Imago en reputatie;
 • Meer gemotiveerde medewerkers;
 • Omzet verlagen;
 • Afstemming met de strategieën van het bedrijf.

Innovatie en creativiteit

Een gekwalificeerd team dat op de hoogte is van de vooruitgang van het bedrijf, heeft de neiging zijn taken onder de knie te krijgen en ze met kwaliteit uit te voeren. Professionals krijgen meer zelfvertrouwen als ze het hele bedrijf kennen en verbeteringen in hun sector kunnen voorstellen, naast het voorstellen van oplossingen en producten die de voortgang van hun bedrijf zullen verbeteren.

Deze houding van werknemers stimuleert een innovatiecultuur en kan doorslaggevend zijn voor concurrentie op de markt, waardoor uw bedrijf de concurrentie voor blijft.

Imago en reputatie

Het initiatief om high-performance teams te vormen via Corporate Education versterkt het imago en de reputatie van het bedrijf. Deze reputatie zal meer competente kandidaten aantrekken en de wervings- en selectieprocessen vergemakkelijken.

Meer gemotiveerde medewerkers

Bedrijven die investeren in bedrijfseducatie verhogen de productiviteit van werknemers en genereren meer winst voor het bedrijf.

Een deel hiervan is te danken aan de training zelf, een ander deel is een gevolg van de motivatie van de medewerkers. En dit gebeurt omdat training en kwalificaties ervoor zorgen dat werknemers zich meer gewaardeerd voelen door het bedrijf.

Omzet verlagen

Vandaag de dag is een van de grootste problemen voor bedrijven het personeelsverloop. Met Corporate Education is het mogelijk om dit obstakel te verminderen, omdat deze tool ervoor zorgt dat werknemers hun vaardigheden ontwikkelen en in harmonie met andere teamleden werken.

Deze factoren resulteren in meer competente professionals die hun projecten efficiënt voltooien en daardoor gelukkiger zijn in hun werkposities.

Een gelukkig en harmonieus team blijft meestal langer in het bedrijf, waardoor een hoog personeelsverloop wordt voorkomen en de tijd van de organisatie niet wordt verspild.

Afstemming met bedrijfsstrategieën

Met Corporate Education is het mogelijk om de strategieën van het bedrijf en de organisatiecultuur af te stemmen op wat er wordt begrepen door middel van in-company oplossingen.

Het is een groot concurrentieverschil wanneer een bedrijf een team heeft dat is afgestemd op de strategieën van het bedrijf, dat duidelijk weet wat de doelstellingen zijn en welke strategieën moeten worden toegepast om dit doel te bereiken.

Bedrijfseducatie in de praktijk brengen

Bedrijfseducatie is aanzienlijk gegroeid in Brazilië, waardoor het steeds noodzakelijker wordt om te investeren in training binnen de zakelijke omgeving, zodat de geleverde producten en diensten blijven evolueren en meer waarde toevoegen aan bedrijven en al hun belanghebbenden.

Het is belangrijk erop te wijzen dat Corporate Education veel verder gaat dan alleen het opleiden van werknemers. De toepassing ervan heeft tot doel de organisatiecultuur van het bedrijf te gebruiken als een manier om de vaardigheden van elke werknemer (individueel of collectief) te verbeteren met absolute focus op het verbeteren van de resultaten die het team kan leveren.

In een competitief scenario is meer nodig om het team te motiveren en goede resultaten te behalen dan alleen training en kwalificatie van het personeel. In deze context levert gepersonaliseerde training volgens het profiel van het bedrijf en zijn werknemers veel meer solide resultaten op, vooral vanuit het perspectief van planning op middellange/lange termijn.

Eerst moet de organisatie een strategisch plan definiëren in relatie tot haar doelstellingen, nagaan welke sectoren verbetering behoeven en welk budget hiervoor beschikbaar is. Alleen dan is het mogelijk om de beste oplossing te zoeken om te investeren in Corporate Education.

Het is vermeldenswaard dat bij het definiëren van de planning voor Corporate Education moet worden bedacht dat de doelstellingen alleen kunnen worden gedefinieerd als er bewustzijn is van de echte uitdagingen van de organisatie. Hiervoor is het noodzakelijk om een ​​diagnose van het hele bedrijf uit te voeren en pas daarna een training te creëren die geschikt is voor de realiteit.

Enkele vragen waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van een plan voor bedrijfseducatie.

 • Wat is het doel van het implementeren van Corporate Education in uw bedrijf?
 • Op welke werknemers moet de training worden toegepast?
 • Wat verwacht het bedrijf van medewerkers na de training?

Hiermee wordt het voor de verantwoordelijken van het bedrijf duidelijker wat er precies moet gebeuren en wat ze hopen te bereiken met de gedragsverandering van het team. Dan is aan het einde van het traject makkelijker te beoordelen of het doel is bereikt.

Conclusie

Ondanks de groei van het aantal bedrijven dat investeert in bedrijfseducatie, valt er in Brazilië nog veel te verbeteren. Volgens het onderzoek The Panorama of Training in Brazil krijgen Brazilianen uit 2018 jaarlijks ongeveer 21 uur training, tegen 33 uur voor arbeiders in de Verenigde Staten.

Als we het echter vergelijken met hetzelfde onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, realiseren we ons dat er vooruitgang is geboekt in de sector, sinds dat jaar gaf het onderzoek 16 uur per jaar aan.

Dit is zeker een marktkans voor bedrijven die deze weg bewandelen, hun teams sterker maken en hun productiviteit verhogen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *